Nieuw boek: Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode
04 april 2024 
in Nieuws

Nieuw boek: Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode

Moderne bedrijfsarchitectuur

Onlangs verscheen het boek Bedrijfsarchitectuur - Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting op basis van Novius Architectuur Methode’. Het boek is geschreven door vier ervaren bedrijfs- en informatie-architecten: Guido Bayens, Ayla Bayens, Marco Groenestein en Hans Tönissen. Het boek is een geactualiseerde versie van het boek dat in 2009 verscheen.

Deze ingrijpend herziene versie belicht de meest recente ontwikkelingen en inzichten op het gebied van bedrijfs- en informatie-architectuur. Architecten spelen meerdere rollen: van teamlid van een scrumteam tot en met ‘trusted advisor’ op C-level. Vaak in een agile omgeving, maar soms ook in een meer traditionele, projectmatige omgeving. Architectuur is als vakgebied goed ingebed in de meeste organisaties, omdat het belang ervan wordt gezien. Met de Novius architectuurmethode laten we zien hoe architectuur maximale waarde kan toevoegen en zo kan zorgen voor optimale bedrijfsresultaten.

De kern van het boek beschrijft de aanpak voor het opstellen van diverse typen architecturen. Van enterprise- en thema- tot epic-architecturen. De succesvolle Novius architectuurmethode sluit naadloos aan op de bekende Novius aanpak voor business transformatie. Niet voor niets is Novius al jarenlang in de benchmark van Consultancy.nl bestempeld als ‘Top Consulting Firm’, met een top vier positie voor IT-architectuur in een veld van 200 beoordeelde bureaus.

Nieuwe versie

Kenmerkend voor het boek is dat rekening wordt gehouden met zeer uiteenlopende situaties waarin het werken met architectuur van belang is. Verschillende branches, agile of traditioneel, op enterprise-, programma- of solution-niveau. Bedrijfsarchitectuur gaat over samenhang en samenwerking. Redeneren vanuit een holistisch perspectief, maar inzoomen op thema’s en oplossingen hoort er ook bij. Beginnend bij de strategische doelen van de organisatie en deze vertalen naar concrete oplossingen en resultaten.

Twee talen

Het boek laat door middel van een doorlopende casus zien hoe architecten enerzijds modelleren in ArchiMate en het bijbehorende jargon, maar anderzijds in staat zijn om de essentie in toegankelijke modellen en toelichtingen te vertalen naar toegankelijke ‘platen’ en toelichtingen voor het management. Mede daarom wordt in een afzonderlijk hoofdstuk veel aandacht besteed aan de vaardigheden van de architect.

Nieuwe technologie

In het boek wordt de nodige aandacht besteed aan belangrijke trends, zoals de grote rol die data heeft gekregen, artificial intelligence, cloud computing, smart buildings, industry4.0 en edge computing. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt nader ingegaan op het belang van integrale architectuur, door het combineren van ontwerpen van gebouwen, machines, transportsystemen, sensoren en informatietechnologie. Hiervoor is de term ‘comprehensive architecture’ gemunt.  Het is een werkwijze voor het succesvol ontwerpen van vliegvelden, havens, spoorbedrijven, ziekenhuizen, enzovoorts, met een allesomvattende architectuur.

Praktijkgericht

De vorige versie van het boek werd geprezen om zijn toegankelijkheid. Dat mag dan ook van de nieuwe versie worden verwacht. De vele voorbeelden en het ruime aantal modellen verraden de rijke praktijkervaring van de auteurs. Juist vanuit deze ervaring is een architecturaal meta-model ontwikkeld, dat als basis wordt gebruikt om architecturen op te stellen en te zorgen voor herbruikbaarheid ervan. Reflectie op de praktijk heeft geleid tot een systematische werkwijze bij het opstellen van architecturen. Verwant aan TOGAF en gebruikmakend van ArchiMate als modelleertaal.

Voor professionals

Het boek wordt gebruikt als syllabus voor de Novius Architectuur Academy, maar is ook zeer geschikt voor opleidingen aan hogescholen en universiteiten. Ook meer ervaren bedrijfs- en informatie-architecten krijgen met het lezen van dit boek of het volgen van een daarop gebaseerde nascholing een boost in hun professionaliteit. Enthousiaste lezers van de vorige versie zullen niet teleurgesteld zijn als zij ook deze versie doornemen.

nieuw boek bedrijfsarchitectuur Novius Methode

Klik hier om het boek direct te bestellen

Over de auteurs
Guido Bayens heeft meer dan 30 jaar ervaring met bedrijfsarchitectuur. Hij ontwikkelde architecturen voor tal van overheidsorganisaties, een pensioenuitvoeringsorganisatie en Schiphol. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en werd mede daarvoor onderscheiden met de legpenning van de beroepsorganisatie van informatiearchitecten, het Digital Architects NetWork. Hij heeft diverse boeken en artikelen gepubliceerd en heeft als toenmalig partner van adviesbureau Novius de basis gelegd voor de Architectuur Academy. Sinds 2022 is hij onafhankelijk voorzitter van de Architectuurraad Digitale Overheid en vanaf 2023 lid van het Forum Standaardisatie.

Ayla Bayens heeft als bedrijfsarchitect gewerkt bij een landelijke arbodienst en een zorgverzekeraar. Tegenwoordig werkt zij als Enterprise Architect bij de Volksbank. Haar specialisme is het werken onder architectuur in agile organisaties. Zij is als jonge vrouw een atypische verschijning tussen de gevestigde orde van bedrijfsarchitecten. Ze is gedreven en gemotiveerd om het vakgebied van architectuur meer divers te maken en daarbij een rolmodel te zijn voor de jongere generatie (vrouwelijke) bedrijfsarchitecten. Vanuit haar overtuiging dat architectuur eenvoudig en toegankelijk moet zijn, doorbreekt zij oude patronen en werkt zij samen met agile teams aan het reduceren van complexiteit en het realiseren van innovatieve oplossingen.

Marco Groenestein werkt ruim 25 jaar als adviseur/architect bij Royal HaskoningDHV/Novius. In deze periode heeft hij bij uiteenlopende bedrijven en overheden een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen en toepassen van bedrijfsarchitecturen. Vaak gaat dit gepaard met het inrichten en het professionaliseren van de architectuurfunctie bij deze klantorganisaties. De opgedane praktijkervaring deelt hij graag als docent van de opleidingen voor bedrijfsarchitectuur van Novius. Daarnaast is hij binnen Novius de drijvende kracht achter de doorontwikkeling van de architectuurmethode. De uitdaging daarbij is om de juiste balans te vinden tussen pragmatische aanpak en theoretische onderbouwing.

Hans Tönissen is technisch opgeleid als chemicus, programmeur en systeemontwerper en heeft zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld als allround bedrijfsarchitect. Binnen Royal HaskoningDHV/Novius is hij sinds 2021 enterprise architect voor de Divisie Digital en is hij leider van het team digital twin consultancy. Hans heeft voor veel opdrachtgevers in allerlei sectoren (banken, verzekeraars, openbaar vervoer, laboratoria, waterbedrijven, gemeenten, provincies en uitvoeringsorganisaties; in binnen- en buitenland) gewerkt als (interim) enterprise architect, programma-architect, docent of coach. Zijn speciale aandachtsgebied is methoden, technieken en tooling voor bedrijfs- en IT-architectuur.

 
Ook interessant

- Schrijf je direct in voor een architectuur opleiding die bij je past. Klik hier voor het aanbod.
- Klik hier voor het interview met Guido Bayens, een van de schrijvers van het boek.

Meer publicaties?

We hebben meer dan 500 artikelen in ons archief!