Werken bij Novius

Mooie opdrachten bij interessante opdrachtgevers

Nieuwsgierig, gedreven, ambitieus, complexiteit simpel maken

Digitale transformaties en technische ontwikkelingen

Kennis en vaardigheden ontwikkelen, de beste worden

Wil je werken voor inspirerende organisaties?

Onze klanten zijn (middel)grote spelers in de profit en non-profit sector. Van gemeenten tot verzekeraars en vliegtuigmaatschappijen. Zij staan voor uitdagende veranderopgaven op het raakvlak van strategie, bedrijfsinrichting en ICT. Wij helpen met het ontwikkelen van een efficiënte, marktgerichte, flexibele bedrijfsinrichting. Dit doen wij met een gedegen kennisniveau, een bewezen aanpak, een focus op samenwerking, interactie en nieuwe media. Altijd met als doel hét verschil te maken voor de klant. Elke opdracht die wij uitvoeren is uniek.

Bekijk wat wij doen

Word de beste in je vak

Werk samen met zeer ervaren collega’s die tot dé top binnen het vak behoren en bouw zo aan je eigen ontwikkeling. Bij Novius werken we binnen een informele omgeving, waar veel ruimte is voor ontwikkeling en waar veel wordt gelachen.

Boeiende samenwerking

De klant vraagt steeds vaker om een totaaloplossing. Door slimme allianties aan te gaan, kunnen we deze oplossingen bieden. Novius werkt regelmatig samen met bedrijven in binnen- en buitenland.

Kwaliteit maar ook fun

Je krijgt veel persoonlijke ruimte. Met de Novius Academy bouw je makkelijk je kennis en vaardigheden uit. Naast themasessies worden er medewerkerdiners, vrimibo’s, een jaarlijkse Competence Center heidag en een teambuildingsweekend georganiseerd.

Ontmoet onze consultants

Benieuwd hoe ik Aids Fonds heb geholpen met verdere digitalisering en professionalisering?
Lars KrewinkelBusiness Consultant

analytisch | bruggenbouwer | communicatief vaardig | resultaatgericht | gestructureerd | klantgericht | pragmatisch | ambitieus | nieuwsgierig

Aids Fonds had twee doelen; voldoen aan de externe rapportage-eisen en wensen en het vergroten van de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de interne processen. Om hieraan te kunnen voldoen werd besloten om een projectmanagementsysteem aan te schaffen. Vanuit Novius ben ik betrokken geweest bij de selectie en implementatie van dit systeem. De werkzaamheden waren uitdagend en afwisselend, van adviseren over het opstellen van een volledig pakket van eisen tot het gezamenlijk nemen van de juiste beslissing over het meest geschikte systeem. En van vertalen van de interne wensen richting de juiste oplossingsrichting voor de leverancier tot aan het managen van de leverancier. Het eindresultaat mocht er zijn, een volledig geïntegreerd projectmanagementsysteem dat organisatie breed wordt gebruikt en binnen budget, scope en tijd is opgeleverd.

Floor heeft met veel enthousiasme en doortastendheid onze strategische ambitie vertaald naar een goed onderbouwde IT roadmap. Het is haar verdienste dat de IT Roadmap tijdig gereed was en in een bijeenkomst met onze klanten kon worden gepresenteerd. Niet alleen CertiQ maar ook onze klanten zijn erg positief over onze ambities en de vertaling daarvan naar de IT strategie.
Lian KrijgerSenior Manager CertiQ BV
Wil je weten hoe ik CertiQ hielp invulling en richting te geven aan haar ambities voor de toekomst?
Floor ClijsenBusiness Consultant

enthousiast | leergierig | eerlijk | communicatief vaardig | analytisch | kritisch | klantgericht | behulpzaam | nieuwsgierig | gedreven

CertiQ is een dochtervennootschap van de netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en een deel van Duitsland, TenneT TSO B.V. Ze is hierbij verantwoordelijk voor het elektronisch verstrekken van certificaten voor duurzaam opgewekte energie. De ambitie van CertiQ is het innemen van een actieve rol in de verduurzaming van de Europese energiemarkt middels het leveren van de juiste dienstverlening. Deze dienstverlening verloopt meer en meer digitaal en ontwikkelingen hieromheen, zoals toegenomen eisen vanuit klanten rondom gebruiksgemak en de beschikbaarheid van data, en daarmee gepaard gaande kansen en de bedreigingen op het gebied van IT volgen elkaar in een razend tempo op. Dit vraagt soms (te) veel van de IT-kennis en het verandervermogen van de organisatie. In samenwerking met een IT-architect van Novius heb ik CertiQ, met behulp van ons Business Transformatie Framework, geholpen te komen tot een strategische IT roadmap. Toepassing van de Novius methodiek voor Business Transformatie Planning was voor mij een ideale manier om de CertiQ medewerkers zowel vanuit de business als vanuit IT tijdens workshops mee te nemen in het scherpstellen van de strategische doelstellingen, het formuleren van richtinggevende uitgangspunten, het schetsen van de huidige en gewenste situatie en identificeren van benodigde actiepunten en projecten. Op deze manier hebben we samen een gedragen roadmap gerealiseerd, uitgezet naar urgentie, afhankelijkheden, doorlooptijd en een inschatting van kosten.

Een intensief en veelzijdig traject met een duidelijke toegevoegde waarde voor de klant; een goede afspiegeling van de verschillende opdrachten waarin je bij Novius werkzaam bent.

Niek heeft in korte tijd een enorme hoeveelheid kennis opgebouwd over alle Schiphol-systemen en heeft gezorgd voor een zeer begrijpelijke visuele weergave. Mooi om te zien dat deze weergave nu de facto standaard is in de communicatie met onze stake-
holders en bij elk nieuw project gebruikt wordt.
Sander van KalmthoutSenior Project/Programme Manager Schiphol Group
Hoe ik meewerk aan de uitbreiding van Schiphol?
Niek MichelsSenior Business Consultant

doelgericht | verbinder | pragmatisch | gestructureerd | ambitieus | constructief | onderzoekend | kritisch | probleemoplossend

Schiphol blijft jaarlijks sterk groeien in het aantal vliegtuigbewegingen en passagiersaantallen. Daarentegen zien we een terugloop in de punctualiteit van aankomende en vertrekkende vluchten. Kortom, Schiphol groeit uit zijn jas en moet groeien en de service verhogen om de ‘Europe’s Preferred Airport’ te blijven. Om deze doelen te bereiken worden grote programma’s uitgevoerd, gericht op het bouwen van een nieuwe terminal en pier, het vergroten van de capaciteit van bestaande terminals en pieren en meer parkeervoorzieningen. Moderne technologie speelt een belangrijke rol in het massale logistieke proces, dat een luchthaven uitvoert. Daarom wordt er stevig beroep gedaan op de afdeling IT om te zorgen voor een hoge mate van self service, security en processturing. Met een team van zo’n 40 architecten, analisten en projectmanagers wordt gewerkt aan het inzetten van moderne technologie zoals security lines, beeldschermen, camera’s, sensoren, automatische poortjes, etc.

Mijn rol als architect is het opstellen van een samenhangende architectuur voor zo’n 25 operationele systemen, die aangestuurd worden door ruim 100 systemen in de back office. Vanuit ons team maken we daardoor het IT-landschap inzichtelijk voor opdrachtgevers, projectmanagers en leveranciers. Tevens dragen we zorg voor systeemintegratie en dat de nieuwste versies en releases nog op tijd beschikbaar komen voor toepassing in de nieuwe en vernieuwde onderdelen van de luchthaven. De architectuur is in logische, herbruikbare blokken opgedeeld. Daardoor kunnen we snel inspelen op nieuwe initiatieven van de Schiphol-directie, zoals het besluit om een tijdelijke vertrekhal te bouwen. Het ontwerp voor de nieuwe pier is vrijwel gereed en inmiddels zijn we begonnen aan het ontwerp van de nieuwe terminal.

Vacatures

Novius is op zoek naar talentvolle bevlogen consultants. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers energie krijgen van hun werk. Dat ze gestimuleerd worden om zich constant te blijven ontwikkelen binnen een collegiale, op samenwerking gerichte cultuur. Klinkt dit je als muziek in de oren? Solliciteer dan op een van onderstaande vacatures.

Wij zijn onderdeel van Royal HaskoningDHV Digital. Voor meer vacatures, klik hier.