Interview: Tijd voor doorontwikkeling van bedrijfsarchitectuur met Guido Bayens
04 april 2024 
in Nieuws

Interview: Tijd voor doorontwikkeling van bedrijfsarchitectuur met Guido Bayens

“Tijd voor doorontwikkeling van bedrijfsarchitectuur”


De wereld is continu in beweging. Ook de wereld van de bedrijfsarchitectuur staat niet stil. Moderne technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe inzichten in de bedrijfsinrichting. Daaruit volgt het vernieuwde boek ‘Bedrijfsarchitectuur - Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting op basis van Novius Architectuur Methode’ van Guido Bayens, Ayla Bayens, Marco Groenestein en Hans Tönissen.


Eerste boek

De vorige versie van het boek, geschreven door Guido Bayens en Hans Tönissen in 2009, is enthousiast door de doelgroep ontvangen. “Een paar duizend exemplaren van het boek zijn in Nederland op allerlei bureaus terechtgekomen. Het is heel praktijkgericht en wordt daarom veel gebruikt. Daardoor ligt het echt bovenop het bureau in plaats van onderin een la”, vertelt Guido Bayens.

Moderne bedrijfsarchitectuur 

“Het werd tijd voor een volledig geactualiseerde versie. Het nieuwe boek beschrijft de ontwikkeling van bedrijfs- en informatie-architecturen, of het nu gaat om enterprise-, programma- of een epic-architectuur. We presenteren een gedegen methode voor bedrijfs- en informatie-architecten, gebaseerd op het succesvolle Novius Architectuur Raamwerk. Dit raamwerk is uitgewerkt in een robuust meta-model, dat een basis legt voor methodisch werken en herbruikbare architecturale ontwerpen.”

Twee dimensies

“Het boek is bedoeld voor alle professionals die zich bezighouden met de modernisering van bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties. We nemen de lezers mee vanuit twee dimensies: architectuur als proces en architectuur als een samenhangend ontwerp van de bedrijfsinrichting. Architectuur als proces gaat over je rol als architect. Hoe word je adviseur van het management, van scrum- en projectteams? Hoe kom je aan je informatie? Hoe communiceer je met tal van stakeholders? Anderzijds beschrijven we hoe je op een systematische wijze architecturen opstelt. We redeneren daarbij vanuit een holistisch perspectief. Welke producten en diensten levert je organisatie? Hoe richt je daarvoor goede bedrijfsprocessen in? Hoe ondersteun je die met data en informatietechnologie? De kunst is om hiervoor een samenhangende, snel aanpasbare architectuur te ontwikkelen.

Het wordt toch nog steeds heel vaak vergeleken, en dat vind ik ook wel terecht, met de bouwkundige architecten. Die gaan ook eerst met een opdrachtgever aan tafel zitten. Wat voor gebouw moet dit worden? En wat willen we in dit gebouw? En pas dan gaan ze aan het werk om een eerste schetsontwerp te maken. Dat is ook de werkwijze van bedrijfsarchitecten. Je begint bij het vaststellen van wat voor soort bedrijf je eigenlijk wil zijn. Wat zijn de hoofdlijnen van de bedrijfsinrichting? En dat wordt verder geconcretiseerd in meer gedetailleerde uitwerkingen. En hoe leg je deze uitwerkingen vervolgens voor besluitvorming voor aan het management? Dat is het vak waarover dit boek gaat.”

Veranderaanpak

“In veel bedrijven en organisaties wordt agile gewerkt. Maar we zien ook dat in andere situaties veranderingen projectmatig worden aangepakt. Wij vinden dat een architect in beide situaties uit de voeten moet kunnen. Daarom besteden we veel aandacht aan de rol van architecten bij uiteenlopende veranderaanpakken.”

Technologische vernieuwingen

“Moderne technologische ontwikkelingen hebben een stevige impact op de bedrijfsinrichting. De toegenomen mogelijkheden voor het werken met grote hoeveelheden data, artificial intelligence, cloud computing en het steeds slimmer worden van machines, transportsystemen, sensoren en zelfs gebouwen, leidt tot de noodzaak om een volgende stap te zetten: bedrijfs- en informatie-architecten moeten leren samenwerken met ontwerpers van gebouwen en engineers van productiemiddelen.

Dat zag ik heel goed in mijn werk op Schiphol. Vijf jaar lang heb ik met collega’s van Novius een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de nieuwe pier die op Schiphol is gebouwd. De gebouwinrichting, wayfinding, crowd control, camera's, security lines, poortjes, checkpoints, sensoren, voorziening voor bagage en de afhandeling van vliegtuigen, beveiligingssystemen, alarmsystemen, ontvluchtingsmogelijkheden en zo’n kleine 200 ‘achterliggende’ ICT-systemen, dit alles moesten we meenemen in ons totale ontwerp.”

Comprehensive architecture

“De ervaring op Schiphol heeft geleid tot een nieuwe term: ‘comprehensive architecture’. Deze term combineert ontwerpactiviteiten die vroeger vaak gescheiden waren. Namelijk een combinatie van bouwkunde, engineering, bedrijfs- en IT-architectuur. Wij leggen in dit boek een basis om deze vakgebieden bij elkaar te brengen. Vanuit de overtuiging dat je naar deze vorm van integrale ontwerpen toe moet werken, wil je een optimaal ontwerp van je totale bedrijfsvoering krijgen.”

Lees ook het nieuwsbericht over de boeklancering van het boek: Bedrijfsarchitectuur op basis van de Novius Methode.

Enthousiast? Bestel het boek hier.
nieuw boek bedrijfsarchitectuur Novius Methode


Meer weten hoe bedrijfsarchitectuur jouw organisatie verder kan helpen? Klik hier voor meer informatie of neem contact met ons op. Laat je gegevens hier achter. We spreken je graag!

Meer publicaties?

We hebben meer dan 500 artikelen in ons archief!