Onderweg naar succesvolle digitale innovatie

Blijf niet achter in een digitale maatschappij!

We leven in een tijd waarin ontwikkelingen zich in een ongekend hoog tempo opvolgen. De digitalisering van de maatschappij stijgt hier met kop en schouders bovenuit.

Nieuwe business modellen schieten als paddenstoelen uit de grond met nieuwe spelregels en spelers: marktleiders van nu kunnen morgen ‘out of business’ zijn en zijn ingehaald door de ‘start ups’ van gisteren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat digitalisering het meest wordt besproken in directiekamers. 

Digitalisering en innovatie zijn de belangrijkste motoren voor verandering. Een duurzame digitale strategie is voor elke organisatie van levensbelang. Dit moet de komende jaren een vast onderdeel worden van de bedrijfsstrategie en de IT strategie (met inzet van nieuwe technologie) grotendeels gaan bepalen.

Op basis van een gedegen analyse helpen we jou de juiste keuzes te maken om te komen tot een duurzame digitale strategie die actueel en relevant blijft in de directe toekomst. Mede met behulp van het Novius Business Transformatie Framework (BTF) houden we nadrukkelijk rekening met de vervolgstappen die nodig zijn om jouw digitale strategie succesvol in samenhang met de business- en IT strategie te implementeren.

Dit levert een zuiver beeld van wat digitale transformatie voor jouw organisatie inhoudt, wat de impact is en hoe deze te realiseren.

Stappenplan Digitale Strategie

Om hierbij te helpen heeft Novius het Stappenplan Digitale Strategie ontwikkeld. Samen met jou bepalen we welke modules moeten worden ingezet om te komen tot een duurzame en realiseerbare digitale strategie voor jouw organisatie.

Luister ook de podcast Succesvol Digitaal Transformeren

In dit interview spreekt Bert van der Hooft met Marc Beijen en Peter van Wijk over het boek “Succesvol Digitaal Transformeren”. Marc is auteur van dit boek. Peter is oud opdrachtgever van Marc. Luister en krijg een beeld van de passie en overtuiging van Marc en Peter.