Novius Stappenplan Digitale Strategie

Het stappenplan voor digitale strategie bestaat uit 5 modules. Samen met jou bepalen we welke modules moeten worden ingezet om te komen tot een duurzame en realiseerbare digitale strategie voor jouw organisatie.

Awareness

Hoe ziet het totale digitale speelveld er eigenlijk uit en weet je als organisatie al voldoende wat er allemaal mogelijk is en waar rekening mee kan en moet gehouden gaan houden?

Fitness

Weet je al voldoende hoe het staat met de digitale fitheid en of de organisatie klaar is om de digitale ambities succesvol te kunnen realiseren?

Opportunities

Welke specifieke digitale oplossingen en business modellen zouden voor jouw organisatie van strategisch belang kunnen zijn en zouden om die reden verder moeten worden onderzocht?

Feasibility

Zijn alle digitale oplossingen en business modellen die jouw organisatie overweegt te gaan implementeren al voldoende uitgewerkt, beproefd en ervaren? Weet je  voldoende zeker dat hiermee de strategische doelen behaald gaan worden, wat de impact hiervan zal zijn op de organisatie en of de overwogen oplossingsrichtingen realistisch en haalbaar zijn?

Strategy

Hoe gaat de digitale strategie er op basis van alle doorlopen stappen uitzien?

Hoe ziet de roadmap voor de implementatie van de digitale strategie er uit en op welke manier is deze verweven met de bedrijfsstrategie en IT strategie?

We nemen je graag mee in de wereld van digitale ontwikkelingen zoals artificial intelligence, cyber security en internet of things en bekijken met jou welke nieuwe business concepten zoals platformisering, servitisatie en online communities relevant kunnen zijn voor jouw organisatie. Tevens kijken we naar wat de huidige sociaal maatschappelijke onderstromen zoals dematerialisatie, demonetisering en democratisering voor uw organisatie kunnen betekenen. Daarnaast toetsen we in dit stadium al of jouw organisatie voldoende klaar is om de digitale ambities te gaan realiseren.


Wil je meer weten? Aarzel niet en neem contact met ons op.