Business Transformatie

Organisatieverandering is complex. Dat kunnen we bij Novius na 25 jaar ervaring met Business Transformatie onderstrepen. Veel organisaties worstelen met het daadwerkelijk najagen van hun doelstellingen. Dynamische veranderingen in de omgeving, snelle technologische ontwikkelingen en interne complexiteit maken het lastig om koers te houden en de strategie door te vertalen naar praktische activiteiten. Daarnaast moeten organisaties tegenwoordig wendbaar, flexibel en innovatief zijn. Een hele opgave.

Om grip te krijgen op dit continue proces van veranderen hebben we een unieke en eigen methodiek ontwikkeld, gebaseerd op best practices en ervaringen uit de praktijk. Het Business Transformatie Framework helpt organisaties om in korte tijd, stapsgewijs, de vertaalslag te maken van een strategie naar uitvoering. Dit doen we door samen met organisaties samenhang en samenwerking te realiseren dwars door alle facetten van de organisatie heen met als uitkomst een realistisch veranderplan.

Durf jij in de spiegel te kijken?

Creeër je eigen toekomst met het Business Transformatie Framework. Gebruik onze Quickscan om de eerste stap te zetten naar grip op de verandering van jouw organisatie. Invullen kost een kwartiertje!

Quickscan Business Transformatie Planning

Binnen enkele dagen ontvang je op basis van de ingevulde gegevens een gratis rapport met bevindingen en adviezen voor mogelijke verbeteringen toegestuurd.

Het Novius Business Transformatie Framework (BTF) helpt bij het vertalen van de bedrijfsstrategie naar concrete acties en projecten. Dat gaat stapsgewijs. Eerst wordt de strategie ontleed in richtinggevende principes en beleidspunten. Vervolgens richten we ons op de gewenste bedrijfsinrichting en informatie-huishouding. Ten slotte formuleren we projecten waarmee de beoogde situatie kan worden bereikt.

Hoe complex is jouw verandervraagstuk?

Binnen organisaties stapelen projecten en programma’s zich op, zijn de planningen krap en ontbreekt vaak het overzicht waar wat toe dient. Een valkuil die dan vaak bij verandervraagstukken opduikt: met z’n allen in de actiemodus schieten.

Hoe zorg je er voor dat een verandertraject ook daadwerkelijk slaagt? In een gemiddeld verandertraject is blijkbaar nog altijd onvoldoende aandacht voor de veranderkundige aspecten: Hoe noodzakelijk is de verandering? Hoe groot is het vermogen om de verandering door te voeren en hoe hoog is de bereidheid van de direct betrokkenen om de verandering door te voeren? Onze veranderdiagnose helpt je antwoorden te vinden op deze vragen.

Quickscan

Om snel een eerste indruk te krijgen van de complexiteit van een verandervraagstuk heeft Novius ook hier een gratis quickscan voor ontwikkeld. De scan kost je 10 minuten en geeft inzicht in de acht hiernaast staande kenmerken van een verandervraagstuk. De resultaten ontvang je gratis en geheel vrijblijvend binnen 2 werkdagen per e-mail.

Wat levert een veranderdiagnose op?

De resultaten van een veranderdiagnose:
– Gezamenlijke bewustwording van het nut en de noodzaak van de beoogde ambitie.
– Gezamenlijk beeld van de belangrijkste kenmerken van het veranderdomein waarbinnen de verandering zal worden doorgevoerd.
– Gezamenlijk beeld van de aard, omvang en complexiteit van de beoogde verandering.
– Gezamenlijk beeld van de meest geschikte veranderaanpak met de hoogste slagingskans.

Opleidingen

De Novius Academy biedt een samenhangend pakket aan opleidingen. Onze opleidingen hebben een praktische insteek en zijn erop gericht om het beste naar boven te halen in de cursisten en hun organisaties.

Business Transformatie Planning opleidingen

Business Transformatie Planning
Gemeentelijke Transformatie Planning

Wij zijn onderdeel van Royal HaskoningDHV Digital. Klik hier om meer te weten te komen over hoe wij elkaar versterken.

Menu