Customer experience, the voice of the customer!

Het tonen van betrokkenheid door je in te leven in de klant, te luisteren naar de klant en te handelen leidt tot hogere klant- en medewerkerstevredenheid.

Onze eerste vragen zijn wie is de klant en wat zijn de ervaringen en verwachtingen van de klant? Hoe kunnen we die klantverwachting realiseren of overtreffen zodat de klant jouw organisatie en diensten aanbeveelt?

We ontdekken samen met medewerkers en klanten de antwoorden door de huidige en mogelijke belevingswereld van de klant in kaart te brengen in Customer Journeys. Daarnaast brengen we beschikbare data samen om het klantbeeld en klantgedrag te meten en visueel te presenteren.

Op basis van de Customer Journeys en data-analyse werken we kort cyclisch aan concrete operationele of digitale verbeteringen. Grote changes werken we uit in het business transformatieplan waarin we de ontwerpen voor de toekomst vastleggen.

Als team CX zijn wij in een unieke positie omdat wij nauw samenwerken met architecten en ontwerpers van Novius. Hierdoor kunnen we verbeteringen op een agile wijze daadwerkelijk in korte tijd ontwerpen en implementeren.

Zo realiseren we dat nieuwe ideeën meteen uitgewerkt en getoetst worden. Dat lukt alleen met consultants die klantgericht denken en werken.

Opleidingen

De Novius Academy biedt een samenhangend pakket aan opleidingen. Onze opleidingen hebben een praktische insteek en zijn erop gericht om het beste naar boven te halen in de cursisten en hun organisaties.

Menu