Bouwen aan vertrouwen in Artificial Intelligence
19 december 2023 
in Nieuws

Bouwen aan vertrouwen in Artificial Intelligence

Artificial Intelligence ontwikkelt zich in een snel tempo en is een veelbelovende technologie met potentie. Steeds meer organisaties gebruiken AI. Het World Economic Forum voorspelt dat er in 2025 wereldwijd bijna 100 miljoen AI-gerelateerde functies zijn om het werken met AI te organiseren. Toch verschilt het gebruik van AI per branche en is veel potentieel nog onbenut.

Volgens het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) loopt het gebruik van AI in de bouwsector achter in vergelijking met andere branches. Een belangrijke reden hiervoor is het gebrek aan vertrouwen van medewerkers in AI. Het vertrouwen is cruciaal om het gebruik van AI-systemen te stimuleren. Als medewerkers geen vertrouwen hebben in de voorspellingen, aanbevelingen of beslissingen van AI, blijven deze systemen onbenut. Edward van de Poll – Senior Business Consultant bij Novius – deed onderzoek naar het gebruik van AI-systemen in de bouw om inzicht te krijgen in de wijze waarop een organisatie het vertrouwen in AI positief kan beïnvloeden.

Hoe kan jouw organisatie bouwen aan het vertrouwen van medewerkers in AI?

Ontwikkel AI-systemen die ‘te vertrouwen’ zijn

Om het vertrouwen van medewerkers in AI op te bouwen, is het essentieel voor een organisatie om AI-systemen te creëren die als 'betrouwbaar' worden beschouwd. Dit kan worden bereikt door aan te tonen dat AI-systemen en de processen voor hun ontwikkeling en gebruik potentiële risico's aanpakken, wat ook wel bekendstaat als Betrouwbare AI  (ook wel Trustworthy AI genoemd).

Een betrouwbaar AI-systeem moet voldoen aan ethische normen, in overeenstemming zijn met alle wettelijke voorschriften en veilig zijn in gebruik, zodat het geen schade veroorzaakt. De vereisten voor Trustworthy AI-systemen worden vaak gezien als factoren die het vertrouwen van medewerkers in AI beïnvloeden.

Investeer in de mensen die AI gebruiken

Uiteindelijk is het de mens die de beslissing neemt om een AI-systeem te gebruiken en de voorspellingen of aanbevelingen van dat systeem op te volgen. Om het vertrouwen van medewerkers in de voorspellingen, aanbevelingen of beslissingen van een AI-systeem te vergroten, is het van cruciaal belang dat jouw organisatie aandacht besteedt aan het managen van de verwachtingen van medewerkers, het organiseren van data, en het vergroten van AI-vaardigheden.

Het managen van de verwachting van de medewerker over de bekwaamheid, robuustheid en de volwassenheid van een AI-systeem vergroot het vertrouwen in AI. Vaak zijn de verwachtingen van medewerkers hoger dan wat een AI-systeem daadwerkelijk kan bereiken. Door realistische verwachtingen te creëren, wordt duidelijk wat een AI-systeem wel en niet kan doen, en krijgen medewerkers een beter begrip van de mogelijkheden en beperkingen ervan. Ook is de medewerker eerder bereid om te investeren in een AI-systeem, om het daarmee slimmer te maken. Een Analytics Translator kan de organisatie ondersteunen bij het managen van de verwachtingen van medewerkers.

Benieuwd hoe de Analytics Translator een bijdrage kan leveren aan het managen van de verwachting binnen jouw organisatie? De Analytics Translator brengt AI en de business samen (novius.nl)

Het organiseren van data is nodig omdat de kwaliteit van de input bepalend is voor de kwaliteit van de output van een AI-systeem. Met andere woorden, een AI-systeem werkt alleen goed als het gevoed is met de juiste data. Deze juiste data moeten worden gecreëerd door de organisatie zelf. Door capaciteit vrij te maken of een training aan te bieden, investeert de organisatie in haar medewerkers om dit goed te organiseren. Een Data Steward helpt de organisatie bij het organiseren van betrouwbare data waarmee een AI-systeem wordt voorzien van de juiste input.

Benieuwd hoe Novius organisaties helpt bij het organiseren van data en hoe dit is toegepast bij woningcorporatie Ymere? Training in Datamanagement biedt nieuwe mogelijkheden voor Ymere (novius.nl)

Door het vergroten van AI-vaardigheden van medewerkers investeert jouw organisatie in de toegevoegde waarde van een AI-systeem. Het vermogen om de output te verklaren, te interpreteren en uit te leggen zijn nieuwe vaardigheden die medewerkers kunnen ontwikkelen door hun kennis en ervaring met AI te vergroten. Het is van belang om medewerkers meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap te geven en hen uit te dagen om nieuwe AI-oplossingen te bedenken en te implementeren.

Om AI-oplossingen te ontwikkelen heeft Novius de innovatiefunnel ontwikkeld, gebaseerd op jarenlange ervaring en expertise in het definiëren, ontwerpen en realiseren van datagedreven oplossingen.

Benieuwd hoe Gemeente Zwolle de innovatiefunnel heeft toegepast? Datagedreven transformatie: Gemeente Zwolle gebruikt data als kompas (novius.nl)

Breng randvoorwaarden op orde

De beveiliging, veiligheid, privacy en betrouwbaarheid van een AI-systeem zijn essentiële voorwaarden voor medewerkers om een AI-systeem te gebruiken. Is een van deze factoren niet op orde, dan wordt een AI-systeem niet (meer) gebruikt. Veel AI-systemen worden ontwikkeld door een AI-leverancier waarvan wordt verwacht dat bij de ontwikkeling van een AI-systeem de privacy van de medewerker wordt beschermd en het toegangsbeheer op orde is. Omdat organisaties dit niet zelf kunnen verifiëren, is het cruciaal om privacy- en beveiligingseisen contractueel vast te leggen en de naleving ervan te waarborgen via audits uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij.

Door voortdurend in gesprek te blijven met medewerkers over de impact van een AI-systeem op het werk en duidelijk te communiceren over mogelijke gevolgen, kan jouw organisatie het vertrouwen in AI versterken.


Benieuwd hoe de aanpak van Novius jouw organisatie hierbij helpt? Data als essentieel middel om bedrijfswaarde te creëren (novius.nl)


Ben je benieuwd hoe Novius jouw organisatie kan helpen met het gebruiken van AI? Of wil je eens sparren over het bouwen van vertrouwen in AI binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Edward van de Poll, Senior Business Consultant.


Meer publicaties?

We hebben meer dan 500 artikelen in ons archief!