Training in Datamanagement biedt nieuwe mogelijkheden voor Ymere
25 november 2021 
in Blog

Training in Datamanagement biedt nieuwe mogelijkheden voor Ymere

Een training van acht digitale sessies gaf de woningcorporatie een duidelijk kader om data om te zetten in bedrijfswaarde.

Met ruim 65.000 woningen is Ymere een van de grootste woningcorporaties in Nederland. De activiteiten van de organisatie genereren een enorme hoeveelheid data – en daarmee de mogelijkheid om deze data te analyseren en in te zetten om bijvoorbeeld benodigd onderhoud van huizen effectief te voorspellen, processen efficiënter in te richten en ervoor zorg te dragen dat bewoners gelukkig en veilig kunnen wonen. Maar om uit deze data bedrijfswaarde te kunnen genereren, is een gedegen governance nodig om de juiste databronnen, -definities en -kwaliteit te vinden. Processen moeten worden gedefinieerd en verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn. Een training van acht sessies gaf de dataprofessionals van Ymere de gemeenschappelijke kaders en taal die ze nodig hadden om te beginnen. Uitdaging Het opbouwen van kaders voor het uitvoeren van datamanagement, gebaseerd op een gemeenschappelijke aanpak en taal. 

Voor Ymere was data al een belangrijk onderdeel van de inspanningen om de levens van bewoners te verbeteren. Daarom heeft Ymere al professionals in dienst die kennis en ervaring hebben met het gebruik van data. Maar om de volgende stap te zetten – en de echte waarde te ontsluiten die verborgen zit in de data – had de organisatie een gezamenlijk kader nodig om te komen tot een uniforme aanpak, taal en manier van werken. Het ontbrak aan een centrale visie op datamanagement en governance. Belangrijk was dat Ymere in dit proces haar teams in staat wilde stellen om gaandeweg hun eigen capaciteiten en vaardigheden op te bouwen. Daardoor kon de cursus niet alleen theoretisch zijn. Door de combinatie van theorie en praktijk bouwen medewerkers zelf hun kennis en (praktische) vaardigheden op en uit. 

Aanpak

Een op maat gemaakte training, met theorie en praktijk over vier belangrijke thema's. We hebben een curriculum van acht trainingssessies van een halve dag geleverd, gebaseerd op ons programma met trainingsmodules. Elke stap combineerde theorie, praktische voorbeelden en use-cases om de deelnemers in staat te stellen zowel theoretische kennis, begrip van de praktische toepassing als vaardigheden op te bouwen. De cursus richtte zich op vier hoofdthema's: Eerst hebben we ons gericht op het creëren van een gemeenschappelijke taal en een algemeen kader voor beheer van data. Dit begon met een overzicht van alle elementen die nodig zijn om waarde uit data te halen. Het introduceerde ook een visie waarbij alle activiteiten en competenties met betrekking tot databeheer en -analyse uiteindelijk bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Vervolgens hebben we de belangrijkste rollen besproken die betrokken zijn bij data governance, met de nadruk op de data-eigenaar, de data steward en de eigenaar van een bedrijfsproces. We hebben onderzocht hoe ze op elkaar inwerken - met een gemeenschappelijk operating model dat fungeert als een kompas - en de verantwoordelijkheidslijnen gedefinieerd die essentieel zijn om duurzame verandering te bewerkstelligen. Hierop volgend hebben we gekeken naar het specifieke proces van datamanagement. We hebben goed gekeken naar de volgorde van activiteiten om het wat, waarom en hoe te begrijpen. Hierbij ligt de focus tevens op het in de praktijk laten zien waarom deze activiteiten continu moeten zijn om ervoor te zorgen dat de data geschikt is voor het beoogde doel. Tot slot hebben we twee sessies gewijd aan het in de praktijk brengen van kaders en leren – een zogenaamde ‘deep dive’ om te zien hoe ze van toepassing zijn op de realiteit van Ymere. De deelnemers van de training identificeerden sterke punten en kansen voor verbetering, die ze vervolgens gebruikten om ideeën te pitchen met behulp van de tools die eerder in de training aan bod kwamen. Deze structuur gaf de deelnemers een solide basis van theoretische kennis en praktische vaardigheden, maar hielp hen ook om het geleerde in hun dagelijkse werk te gaan gebruiken. 

Impact

Een vliegende start in datamanagement, met gedeelde kaders en een gezamenlijke aanpak. Hoewel Ymere al dataprofessionals in de organisatie had toegekend, legde deze cursus de basis om gezamenlijk meer datagedreven te werken. De deelnemers van de training prezen de balans tussen oefeningen en waardevolle cases, evenals het tempo van de training en de werksfeer die in de online omgeving tot stand kwam. De potentiële impact voor de organisatie is niet minder indrukwekkend. Deelnemers begrijpen de theorie en praktijk van datamanagement – evenals alle puzzelstukjes die nodig zijn om data om te zetten in bedrijfswaarde. Belangrijk is dat de deelnemers deze learnings ook weten toe te passen in hun werk in Ymere. Ze kunnen een gecoördineerde aanpak hanteren, gebaseerd op één overeengekomen taal – en een gedeelde perceptie en visie. En ze zijn gewapend met een concrete lijst met acties om hen op weg te helpen.  


Wil je meer weten over onze trainingen voor organisaties die meer uit data halen en hoe Novius dit aanpakt? Of wil je eens sparren over een toegespitste aanpak voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact op! Pim Roessink, 06 51832180 pim.roessink@rhdhv.comOefen wat je predikt. Bij Novius gebruiken we voor alle stappen in de opleiding een combinatie van theorie, praktijkvoorbeelden met opdrachten en cases. Het succes van deze training wordt weerspiegeld in citaten van de deelnemers:

 

“Afwisseling middels oefeningen en Quiz-vragen die tussendoor gehouden en gesteld werden, maakten de training voor mij een succes binnen een online omgeving.”

 


  “De verdeling tussen praktijk en theorie en de opdrachten met cases uit de praktijk zijn goed in balans.”  


  “De atmosfeer en het tempo van de training zijn precies goed.”  


  ''Ik denk dat het belangrijk is een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen waarmee een organisatie kleine stappen kan zetten naar een groter doel: meer datagedreven werken.”  Meer publicaties?

We hebben meer dan 500 artikelen in ons archief!