Data als essentieel middel om bedrijfswaarde te creëren
23 maart 2023 
in Blog

Data als essentieel middel om bedrijfswaarde te creëren

Hoe maak jij een ijzersterke start richting een datagedreven organisatie?

Datagedreven werken, ‘slimme’ organisaties: we horen er veel over. Voor organisaties is datagedreven werken vooral een veranderproces. Bij verschillende klanten waar Novius opdrachten uitvoert komen consultants in aanraking met de ambitie om meer datagedreven te werk te gaan. Regelmatig wordt gevraagd uit te leggen wat dit betekent, voor welke implicaties dit zorgt en hoe hiermee aan de slag te gaan. In deze blog neem ik je mee in het waarom, waar te starten en hoe de aanpak van Novius hierbij helpt. Het onderscheidende van onze aanpak (t.o.v. aanpakken zoals het raamwerk van DAMA-DMBOK of volwassenheidsscans) zit in:

 • Continue borging van de link tussen activiteiten op het gebied van data en tastbaar resultaat
 • Zorgen voor samenhang tussen de benodigde componenten (zowel strategische en operationele pijlers) om datagedreven te werken
 • Zorgen voor consistentie tussen inspanningen richting datagedrevenheid, dus gelijktijdig ‘net genoeg’ investeren in de breedte in plaats van (over)investeren in slechts één onderdeel

Data is cruciaal voor de uitvoering van de processen binnen een organisatie. Een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering stelt dus eisen aan data. Daarnaast worden er eisen gesteld aan data(management) vanuit (toenemende) wet- en regelgeving. Uiteraard kan een organisatie ook zelf kiezen voor eisen waaraan data moet voldoen. Data moet worden gemanaged als een waardevol bedrijfsmiddel (asset) om aan al deze eisen te kunnen voldoen. Het is niet overdreven te zeggen dat data zich inmiddels heeft bewezen als een essentieel middel om bedrijfswaarde te creëren. Voor veel organisaties is het van groot belang om data in te zetten als bron om continue bedrijfswaarde te creëren. Dit resulteert in verschillende mogelijke soorten van resultaat: betere diensten en producten om klanten aan te trekken en te behouden, efficiëntere processen, betere en snellere besluitvormingsprocessen en een toename in wendbaarheid. Het belang van datagedreven werken verschilt per organisatie, maar is nergens afwezig. Hoe kun jij met jouw organisatie een begin maken om waarde uit data te halen? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe zet je concreet stappen? En zeker niet onbelangrijk: waar moet je zoal op letten tijdens de reis naar datagedrevenheid? Novius heeft het Data Raamwerk ontwikkeld dat jou gericht helpt bij het beantwoorden van deze vragen. Buiten de beantwoording van deze specifieke vragen om is door het raamwerk verweven dat alles gericht is op de creatie van bedrijfswaarde en de borging van samenhang. Het Novius Data Raamwerk bestaat uit 7 hoofdonderdelen en wordt hieronder toegelicht en opgebouwd:

 1. De (bedrijfs)strategie
 2. De datastrategie en prioriteiten
 3. Begrijpen van de data en prioritering aanbrengen
 4. Uitvoeren van datamanagement en analyses
 5. Creëren van bedrijfswaarde
 6. Databeleid en principes
 7. Opbouw van capabilities

Het is belangrijk te beseffen dat de waarde van het raamwerk zit in de samenhang en afstemming tussen de verschillende onderdelen. De inspanningen rondom datagedreven werken dienen continu op één lijn gebracht te worden met de bedrijfswaarde die het oplevert.

 1. Alle data-activiteiten moeten aantoonbaar bijdragen aan wat jouw organisatie wil bereiken. Zo houd je zicht of er voldoende waarde wordt gecreëerd. In het raamwerk staan al een aantal voorbeelden genoemd van pijlers in een bedrijfsstrategie. Hierbij is het essentieel om vast te stellen welke doelen binnen de bedrijfsstrategie inspanningen op het gebied van datagedreven werken vereisen.
 2. Het tweede onderdeel is de datastrategie, deze ontstaat (deels) als afgeleide van de bedrijfsstrategie. Een datastrategie maakt concreet welke eisen worden gesteld aan data om de bedrijfsstrategie mede te realiseren.

 1. In de middenlaag van het raamwerk wordt het belang van het begrijpen van de data van jouw organisatie benadrukt. Om databronnen te managen, moet je weten over welke data jouw organisatie beschikt, waar deze is opgeslagen, met wie deze is gedeeld en hoe deze kan worden verkregen.

 1. Het vierde punt van het raamwerk richt zich op de continue uitvoering van datamanagement en analyses. Omdat data cruciaal is voor de processen die continu in jouw organisatie worden uitgevoerd, moet data ook continu gemanaged worden. Dit betekent geen eenmalige projecten om datakwaliteit te verbeteren of om compliant te worden met wetgeving zoals de GDPR, maar richten op het te allen tijde in controle zijn over jouw data. Analyses zorgen ervoor dat data wordt vertaald naar inzichten, die kunnen worden ingezet om verbeteringen van de bedrijfsvoering te realiseren. Hier ligt dan ook de sleutel tot datagedreven werken: inzichten gebruiken om sneller, al dan niet geautomatiseerd, betere beslissingen te nemen. De resultaten van datamanagement en analyseprocessen moeten aantoonbaar waarde opleveren in de bedrijfsvoering.

 1. Leg continu de link tussen het uitvoeren van data-activiteiten en tastbare waarde die wordt opgeleverd. Denk aan meer tevreden en beter kopende klanten, minder operationele kosten of aantoonbaar betere compliance. Hiermee creëer je bewustwording en de bereidheid om te investeren. Bewaak dat investeringen in balans blijven met de tastbare opbrengsten.

Ondersteunend aan bovengenoemde onderdelen zijn de laatste twee facetten van het Novius Data Raamwerk: databeleid met bijbehorende principes en de opbouw van de benodigde capabilities.

 1. Een databeleid met uitgangspunten is belangrijk om te waarborgen dat datamanagement en data-analyses in de hele organisatie op een efficiënte en consistente manier worden uitgevoerd en zorgt ervoor dat er generieke hulpmiddelen beschikbaar zijn die door iedereen (in de lijn) kunnen worden gebruikt. Dit verhoogt de effectiviteit aanzienlijk.

 1. Het is natuurlijk van belang dat jouw organisatie beschikt over de juiste capabilities. Denk hierbij aan een bij de organisatie passende data governance, mensen met de juiste kennis en vaardigheden en moderne technologie zoals een dataplatform. Om succesvol te zijn, is het van cruciaal belang dat deze competenties niet vooruitlopen op de tastbare resultaten. Hiermee bedoel ik dat Novius in de praktijk vaak organisaties tegenkomt die eerst een enorme 'kerstboom' optuigen met rollen en functies omtrent data of die substantieel investeren in een platform. De opbrengsten hiervan zijn vaak onduidelijk of staan niet in verhouding. Dit leidt ertoe dat men continu het nut en de noodzaak moet verdedigen. Ondanks dat het, vanuit het perspectief van datagedreven werken, logisch is om veel te investeren.

Datagedreven werken is een veranderproces voor jouw organisatie, dat stapsgewijs doorlopen dient te worden. De crux zit hem hier weer in de bewaking van de samenhang en in het creëren van bewustwording en draagvlak binnen de hele organisatie. Begin klein, ook met het opbouwen van competenties. Zorg dat er 'net genoeg' structuur, beleid, kennis e.d. beschikbaar is om te starten met de eerste data-activiteiten. Schaal langzaam op en professionaliseer zodra dit tot zichtbare resultaten leidt. Door de overkoepelende aanpak van Novius wordt gewaarborgd dat jouw inspanningen richting datagedrevenheid getoetst worden op bijdrage aan de gestelde doelen en dus waarde opleveren. Dit zorgt ervoor dat waar nodig op tijd bijgestuurd kan worden.    Wil je graag advies of even sparren? Neem dan contact op met Pim Roessink via 06-51832180 of pim.roessink@rhdhv.com

Meer publicaties?

We hebben meer dan 500 artikelen in ons archief!