Vergroot de adoptie van Artificial Intelligence door data-professionals op te leiden
03 augustus 2023 
in Nieuws

Vergroot de adoptie van Artificial Intelligence door data-professionals op te leiden

Artificial Intelligence en data analytics bieden talloze kansen voor organisaties. Echter, de verwachting direct en eenvoudig hiervan te kunnen profiteren blijkt in de praktijk weerbarstig. Substantiële investeringen in data-infrastructuren en AI-softwaretools leiden tot beperkte opbrengsten en bedrijfsbreed schalen blijft veelal uit. Onderzoek van Harvard Business Review laat zien dat bijna 90% van de organisaties die wél succesvol hebben kunnen schalen meer dan 50% van hun analytics budget besteed aan adoptie, waaronder organisatiebrede training. Daarom biedt Novius organisaties trainingen voor verschillende rollen om intern competenties op te bouwen op het vlak van AI, data analytics en datamanagement. 

Analytics Translators realiseren impact door AI en de business samen te brengen 

Analytics Translators richten zich op het slaan van de brug tussen de business en dataprofessionals die datagedreven oplossingen realiseren, zoals dashboards en algoritmes. De Analytics Translator helpt de business daarbij goede, afgebakende vragen te formuleren die eindgebruikers en proceseigenaren in staat stellen besluitvorming te verbeteren, te innoveren en / of te voldoen aan wet- en regelgeving. Aan de andere kant ondersteunt de Analytics Translator dataprofessionals in het behouden van focus om de echte vraag vanuit de business te beantwoorden tijdens de realisatie van datagedreven oplossingen.   

Uitvoering van de Analytics Translator rol vereist daarom een uitdagende combinatie van 'zachte' vaardigheden en gedragscomponenten, en 'harde' kennisgebieden. De Analytics Translator acteert op verschillende niveaus in een organisatie en synchroniseert de activiteiten op iedere laag. Zo ondersteunt hij /zij op strategisch niveau bij het omzetten van de organisatiestrategie naar een datastrategie en richt de Analytics Translator op tactisch niveau juiste organisatie in, inclusief rollen en verantwoordelijkheden, evenals de juiste technologie, kennis en beleid.  

Data Stewards voorzien de organisatie continu van betrouwbare data  

Door de adoptie van AI en data analytics neemt het belang van betrouwbare data steeds meer toe. Optimalisatie van besluitvorming kan alleen op basis van kwalitatief goede data. Daarom geldt continuïteit in datamanagement als essentieel om te zorgen dat data geschikt is voor het beoogde doel. Data Stewards gelden als drijvende kracht in het laten functioneren van datamanagement. Ze gelden als schakel tussen de datagebruikers en data-eigenaren.  

Daarnaast gelden Data Stewards als brug tussen strategie, beleid en de daadwerkelijke uitvoering. De Data Steward vormt de spin in het web op het gebied van datamanagement en brengt de verbinding aan tussen beleid en toepassing. Hierdoor kan data een waardevolle resource voor jouw organisatie worden. Daarmee geldt de Data Steward rol als één van de drijvende krachten die er voor zorgt dat de datahuishouding op orde komt en blijft, en daarmee jouw organisatie meer waarde uit data laat halen.  

Novius leidde het afgelopen jaar meer dan 100 professionals in het datadomein op 

Het afgelopen jaar heeft Novius meer dan 100 professionals in het datadomein opgeleid bij onder andere Milieudienst Rijnmond, Gemeente Zwolle, Brabantse Delta en in de derde lichting van het Data Engineering Expert Programma waar 11 waterschappen aan deelnemen. Daarbij beoordeelde 71% van alle deelnemers aan de Analytics Translator training ons met een 8 of hoger.  

Wil jij deelnemen aan één onze trainingen? Schrijf je dan in voor de volgende Data Steward-training die start op vrijdag 17 november of voor de volgende Analytics Translator-training die start op dinsdag 3 oktober. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze Novius Academy website.  

Meer publicaties?

We hebben meer dan 500 artikelen in ons archief!