Analytics Translator

De analytics translator vormt de brug tussen de werelden van ‘data analytics’ en ‘business’. Het slaan van deze brug is cruciaal om ervoor te zorgen dat de inspanningen in data analytics feilloos aansluiten op de behoeften vanuit de business. Analytics translators begeleiden de creatie van analyse gestuurde oplossingen (waaronder Artifical Intelligence) en borgen dat oplossingen ingebed kunnen worden in de bedrijfsvoering. Deze verbinding is cruciaal om meer waarde uit data te halen voor jouw organisatie.

Wie?

Deze praktijkgerichte en interactieve training richt zich op professionals die meer impact willen maken met datagedreven oplossingen in hun organisatie. De training richt zich op het versterken van de rol op het snijvlak tussen business en data analytics. Daarom vraagt de training enige ervaring met data analytics en basiskennis van dit onderwerp.

Welke onderwerpen?

De training is een praktische opleiding die theorie combineert met oefeningen en reflectie op de eigen situatie. De training is opgedeeld in verschillende modules, die zich richten op het opbouwen van een gezamenlijk vertrekpunt, context en positionering van de rol, de operationele invulling en onderwerpen zoals privacy en ethiek.

 • De training zorgt voor een gedeeld startpunt opgebouwd uit kennis en hulpmiddelen om de rol van analytics translator daadwerkelijk in de praktijk te brengen;
 • Uitleg bestaande literatuur met onze eigen visie en demonstreren hoe je het in de praktijk brengt;
 • Uitwerken van cases (mogelijk uit jouw organisatie);
 • Toepassen van de theorie in verschillende oefeningen.

De training is daarmee ook toegespitst op het opbouwen van de juiste vaardigheden en praktisch van opzet. Dit maakt een vliegende start ná de training mogelijk. Tijdens de training leer je zowel van de docent en het materiaal, als van de andere deelnemers.

Eindresultaat?

 • Inzicht in hoe de rol van analytics translator is ontstaan en waarom de rol van analytics translator cruciaal is;
 • De context waarin deze rol uitgevoerd wordt en de positionering ten opzichte van andere rollen (zoals de data steward, de data scientist of data engineer) zijn duidelijk;
 • Helder beeld van hoe de brugfunctie van de analytics translator eruitziet op verschillende niveaus van een organisatie;
 • Begrip van de kennis (qua business en data) welke nodig is om de brugfunctie succesvol tot stand te brengen;
 • In staat om de verschillende fasen van operationele werkzaamheden van een analytics translator uit te voeren met inachtneming op de betrokken rollen en juiste technieken;
 • Kennis van verscheidene verdiepingsonderwerpen, waaronder privacy en ethiek, data-infrastructuren en de uitlegbaarheid van Artificial Intelligence.

Praktische zaken

De eerstvolgende opleiding vindt plaats op:

 • Dag 1: Dinsdag 3 oktober 2023
 • Dag 2: Dinsdag 31 oktober 2023
 • Dag 3: Dinsdag 14 november 2023

Klik hier om je aan te melden voor de opleiding die op 3 oktober 2023 start!

De basisopleiding duurt 3 dagen, opgedeeld in 6 dagdelen. Op basis van behoefte kan deze uitgebreid worden met eigen cases, verdiepingsonderwerpen, huiswerkopdrachten en coaching. Daarnaast is er de mogelijkheid om individuele coaching en eventueel terugkomdagen te organiseren.

Uit onze ervaring blijkt dat per trainingsdag ongeveer een uur voorbereidingstijd van iedere deelnemer vereist is.

De uitdaging van jouw organisatie (casus) is de basis voor deze training.

De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

€ 2.400 (excl. BTW) per persoon voor de basisvariant van 3 dagen. De uitgebreidere varianten zijn op aanvraag.

De opleiding wordt gegeven in de Global Head Office van Royal HaskoningDHV te Amersfoort. In overleg kan de opleiding ook elders of in-house worden verzorgd.

Alle Novius opleidingen kunnen op maat worden gemaakt om perfect aan te sluiten op jouw specifieke situatie. Voor meer informatie over onze opleiding(en) kun je contact opnemen met ons kantoor door een e-mail te sturen naar novius.academy@rhdhv.com.