Data, een asset van jouw organisatie!

Wij zien data, net als financiën, menselijk kapitaal (HR) en IT als één van de kernmiddelen van een organisatie.

Om van data ook een unieke asset te maken die van strategische waarde is, dient de gegevenshuishouding van een organisatie op orde te zijn. Het op orde brengen én houden van data is waar het bij data governance en management om draait.

Veel problemen in organisaties komen voort uit het onvoldoende managen van data. Denk hierbij aan het niet naar behoren kunnen bedienen van klanten en het met moeite kunnen automatiseren van processen. Allerlei onvoorziene haken en ogen bij het doorvoeren van nieuwe wet- & regelgeving zoals de AVG, het beperkt kunnen uitvoeren of vertrouwen van data-analyses en het moeten ontwikkelen van complexe constructies om koppelingen tot stand te brengen met partners. Gelukkig kunnen we veel van deze issues wegnemen, door data governance en management structureel in te richten.

Om data onder controle te krijgen is het van belang te bouwen aan een goede ‘data foundation’. Novius maakt dit tastbaar door een praktische en integrale oplossing te bieden die aansluit bij jouw organisatie. Wij gaan daarbij uit van beheersbaarheid (koppelen van de data foundation aan bestaande activiteiten en ambitie), pragmatiek (capabilities steen voor steen opbouwen) en waarde gedrevenheid (gefocust op waar de meeste waarde toegevoegd kan worden).

Zo ben je in staat om écht waarde uit data te halen en ‘data driven’ te worden

Is de gegevens-huishouding op orde?

Wie binnen en buiten de organisatie hebben allemaal toegang tot deze gegevens en waarom?

Opleidingen

De Novius Academy biedt een samenhangend pakket aan opleidingen. Onze opleidingen hebben een praktische insteek en zijn erop gericht om het beste naar boven te halen in de cursisten en hun organisaties.

Menu