Webinar

'Food for thought'

Business Transformatie Planning


Webinar

'Food for thought'

Business Transformatie Planning

Organisatieverandering is vergelijkbaar met het organiseren van een etentje. Hoewel deze twee activiteiten op het eerste gezicht heel verschillend lijken, hebben ze meer gemeen dan je zou denken. Het is voor beide belangrijk om de elementen in samenhang te plannen, de juiste acties te ondernemen en er een succes van te maken.

Tijdens het webinar op 25 juni nemen we je aan de hand van bovenstaande analogie mee in de wereld van business & IT en uitvoering & strategie. We laten je zien hoe je verandering systematisch kunt aanpakken. Dus, als jij op zoekt bent naar de verbinding en wilt leren hoe je met focus en inzicht veranderingen kunt vormgeven, dan zien we je graag daar!

Consultant en docent

Robbert de Jong, Business Transformation Consultant

Met een solide achtergrond in de bouw- en veevoederindustrie, heeft Robbert de Jong zich ontwikkeld tot een vakexpert op het gebied van organisatieverandering. Als consultant bij Novius Adviesgroep en docent bij Novius Academy deelt hij zijn uitgebreide kennis en als dagvoorzitter leidt hij met regelmaat grote evenementen. Als producteigenaar zet hij zich speficiek in voor de ontwikkeling van opleidingen gericht op business transformatieplanning.


Data

25 juni om 12:00 uur

Tijdsduur

De webinar duurt 20 minuten

Voor wie

Deze webinar is voor Iedereen die verandering systematisch, met samenhang tussen business en IT, wil aanpakken 

Meld je direct aan voor de webinar op 25 juni!

Bekijk ook de 4-daagse opleiding Business Transformatie Planning!

De opleiding Business Transformatie Planning
in 2 minuten

Onze docenten vertellen je in vogelvlucht waar Business Transformatie Planning over gaat.

Business Transformatie Framework

Het Business Transformatie Framework (BTF) biedt een stapsgewijze aanpak en is een uitstekend middel om organisatieverbeteringen gestructureerd en organisatiebreed te ontwerpen, te plannen en te sturen. Het BTF helpt enerzijds bij het voortdurend afstemmen van strategie en doelstellingen op het veranderportfolio. Anderzijds helpt het om inrichtingskeuzes ten aanzien van de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering in samenhang te maken en om knel- en verbeterpunten in samenhang te analyseren. 

Het BTF is langs twee dimensies opgezet. Langs de verticale dimensie worden het veranderportfolio en de strategie op één lijn gebracht, en langs de horizontale dimensie vindt afstemming plaats tussen de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering. 

Het BTF helpt om de kloof tussen strategie en uitvoering te overbruggen door de vertaling van de strategie naar een veranderportfolio te begeleiden middels een aantal stappen. 

De eerste stap begint bovenin het raamwerk met het vaststellen van de strategie en de doelstellingen. Een goede strategie is cruciaal bij het definiëren van veranderingen. Stap twee is het formuleren van uitgangspunten. Dit zijn de richtinggevende principes voor de te maken inrichtingskeuzes van de organisatie. Stap drie is het analyseren van de huidige situatie en het schetsen van de gewenste situatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bedrijfsarchitecturen. In stap vier worden de actiepunten geformuleerd op basis van een vergelijking van de huidige en de gewenste situatie. Ten slotte, stap vijf, is het vertalen van de actiepunten naar een veranderportfolio. 

Het BTF zorgt ervoor dat de integratie zowel top-down als bottom-up wordt geborgd. Alle programma’s, projecten en lijn-activiteiten moeten namelijk tezamen alle actiepunten omvatten om de verandering van huidige naar gewenste situatie te realiseren. De gewenste situatie moet daarbij voldoen aan de gekozen uitgangspunten. De organisatieverbetering die daarmee inhoudelijk en planmatig is uitgewerkt, moet te allen tijde duidelijk te relateren zijn aan het tot uitvoer brengen van de strategie en de doelstellingen. 

Benieuwd wat de Novius Academy nog meer aanbiedt?

Alle Novius opleidingen kunnen op maat worden gemaakt om perfect aan te sluiten op jouw specifieke situatie. Voor meer informatie over onze opleiding(en) kun je contact opnemen met ons kantoor door een e-mail te sturen naar novius.academy@rhdhv.com. Of bekijk het volledige opleidingsaanbod via de button hieronder.