Digital Twins Consultancy

De ideale Digital Twin strategie en infrastructuur definiëren en implementeren

Zowel de maatschappij als organisaties staan voor nieuwe en ongekende uitdagingen, zoals klimaatverandering, vergrijzing van het personeelsbestand en toenemende complexiteit van processen en data. Bij Royal HaskoningDHV zijn we ervan overtuigd dat we door met onze klanten innovatieve digital twin-oplossingen te creëren, deze uitdagingen helpen oplossen en samen zorgen voor een betere wereld.

Ons digital twin-adviesteam legt zich toe op het geven van onafhankelijk advies aan klanten als partners bij het implementeren van waardevolle digital twin-oplossingen.

Onze pragmatische aanpak helpt u om de vragen 'Waarom?', 'Wat?' en 'Hoe?' te beantwoorden op basis van bewezen methodologieën en normen.

Ontgrendel de toekomst met Digital Twins

Waarom

Tijdens de levenscyclus van een activa, proces of systeem zijn er veel manieren waarop digital twins waarde kunnen bieden of zelfs cruciaal zijn voor succes. De toegevoegde waarde van digital twins kan beginnen tijdens de ontwerp-, engineering- en constructiefase en groeien tijdens de operationele fase om optimalisatie mogelijk te maken via beslissingsondersteuning en geavanceerde besturing.

Het identificeren van gebruikscasussen en het definiëren van hun business case vormt vaak een uitdaging. Onze aanpak van digital twinning legt nog steeds de nadruk op betrokkenheid van stakeholders en zorgt voor duidelijke waarde, buy-in en het vertrouwen dat nodig is om waardevolle digital twins te realiseren.


Wat

Omdat veel leveranciers profiteren van de markthype rond digital twins, is het moeilijk om door de bomen het bos te zien. Dankzij ons uitgebreide onderzoek, gecombineerd met onze ervaring en praktijk, krijgt u veel sneller inzicht in dit onderwerp.

We hebben een uitgebreide definitie voor digital twins ontwikkeld en gebruiken deze als uitgangspunt voor onze visie. Daarnaast hebben we een op ervaring gebaseerd begrip van de onderliggende concepten en het vereiste informatielandschap dat digital twins mogelijk maakt. Normen spelen een essentiële rol bij het gebruiken en delen van dit begrip, wat ook geldt voor de manier waarop digital twins kunnen worden gekarakteriseerd op basis van hun toepassing.


Hoe

Onze aanpak ondersteunt proactieve betrokkenheid van stakeholders om voorlichting te geven over de mogelijkheden en interesse te garanderen tijdens het digital twin-traject. Deze activiteiten omvatten planning van bedrijfstransformatie (gebaseerd op het bewezen Novius-kader voor planning van bedrijfstransformatie) om een gestructureerde en duurzame roadmap te leveren. We bieden een uitgebreide catalogus van gebruikscasussen uit vele disciplines om snelle identificatie en business case-rechtvaardiging van waardekansen te ondersteunen.

Voor digital twin-oplossingen gebruiken we enterprise-architectuur (gebaseerd op de bewezen Novius Architectuur Raamwerk-norm), OT-IT-integratie (gebaseerd op internationale normen) en maturiteitsmodellen die als leidraad dienen bij het opstellen van een roadmap voor de digital twin-implementatie. Als u dit goed doet, is de technologie een fluitje van een cent. null


Maak kennis met Hans

Principal Business Consultant

Benieuwd hoe je echt impact kunt maken met waardevolle Digital Twins? Samen eens sparren over jouw uitdagingen?