Business Process Management

Processen zijn leidend voor de bedrijfs(in)richting en voor het besturen en contant verbeteren van de uitvoering. Een stevige grip op processen helpt organisaties bij het realiseren van doelen als efficiency en klantgerichtheid en vereist vakmanschap. De opleiding Business Process Management (BPM) biedt professionals de belangrijkste kennis, kunde en vaardigheden.

Wie?

 • HBO(+) professionals die binnen hun organisatie te maken hebben met het ontwerpen, implementeren, besturen en beheersen van processen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:
 • Adviseurs procesmanagement;
 • Procesarchitecten en -ontwerpers;
 • Procesmanagers;
 • Lijn-, project- en programmamanagers die de kracht van een integrale procesbenadering willen inzetten binnen hun organisatie.

Welke onderwerpen?

 • Introductie op BPM en de procesgerichte organisatie;
 • Modelleren van processen;
 • Verbeteren van processen ‘De Novius Lean way’;
 • Bedrijfsprocesmodel en procesarchitectuur;
 • Processturing en procesbeheersing;
 • Inzet van ICT mogelijkheden;
 • Veranderen: warme en koude elementen;
 • Inrichten van procesmanagement in de eigen organisatie;
 • Organisatieontwerp- en inrichting.
 • Eigen casussen;

Eindresultaat?

 • Inzicht in BPM als managementvisie en de toegevoegde waarde van BPM;
 • Praktische handvatten om te werken aan grotere procesgerichtheid;
 • Kennis van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied;
 • Vaardigheden om het geleerde direct in de eigen praktijk toe te passen.

Praktische zaken

De opleiding wordt in nader overleg ingepland.

De opleiding duurt 5 dagen. De opleidingsdagen zijn verspreid over een periode van ongeveer 2 maanden. Hierdoor kan de behandelde stof in de praktijk herkent en toegepast worden en kunnen ervaringen terug worden gekoppeld.

De opleiding vraagt geen voorbereiding.

null

Er zal voorafgaande aan de opleiding een kennismakingsgesprek plaatsvinden.

Het boek “Het BPM Boek, theorie en praktijk van procesgericht organiseren” van Aty Boers en Nico de Graaf wordt gebruikt voor deze opleiding.

De groepsgrootte is in overleg te bepalen.

In nader overleg te bepalen.

De opleiding wordt gegeven in de Global Head Office van Royal HaskoningDHV te Amersfoort. In overleg kan de opleiding ook elders of in-house worden verzorgd.

Alle Novius opleidingen kunnen op maat worden gemaakt om perfect aan te sluiten op jouw specifieke situatie. Voor meer informatie over onze opleiding(en) kun je contact opnemen met ons kantoor door een e-mail te sturen naar novius.academy@rhdhv.com.