Privacyverklaring Novius

Novius, Adviesgroep voor Informatie & Organisatie BV (hierna te noemen Novius) hecht er veel waarde aan dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring verstrekken wij heldere en transparante informatie over welke gegevens we van u verzamelen en hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en bewaren derhalve uw persoonsgegevens met de nodige zorgvuldigheid. In alle gevallen houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT

Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening of informatie omtrent onze dienstverlening heeft aangevraagd of het contactformulier op onze website heeft ingevuld, bewaren wij, indien door u verstrekt, onderstaande persoonsgegevens:

- Uw voorletter(s), voornaam en achternaam

- Uw functienaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer(s)

- Uw e-mailadres(sen)


WAAROM HEBBEN WIJ DEZE GEGEVENS NODIG

Wij bewaren uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen in het kader van opdrachtuitvoering, relatiebeheer en commerciële trajecten.


HOE LANG NOVIUS ADVIESGROEP VOOR INFORMATIE & ORGANISATIE B.V. GEGEVENS BEWAART

Novius Adviesgroep voor Informatie & Organisatie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om contact met u te kunnen onderhouden.


DELEN MET ANDEREN

Novius Adviesgroep voor Informatie & Organisatie B.V. verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de werking van onze website te verbeteren en nimmer aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics zodat Google ons kan informeren over het bezoek van onze website en de effectiviteit van onze wervingcampagnes. Hiertoe wordt de met Google Analytics verkregen informatie, met inbegrip van uw IP-adres, opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op maar hebben Google geen toestemming gegeven om via Novius verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor welke andere dienst dan ook.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw, door Novius bewaarde, persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek indienen via novius.office@rhdhv.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op zo’n verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Novius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via novius.office@rhdhv.com.


CONTACTGEGEVENS NOVIUS

Novius Adviesgroep voor Informatie & Organisatie

Postadres: Postbus 1132, 3800 BC Amersfoort

Vestigingsadres: Laan 1914 35, 3818 EX Amersfoort

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30.106.606 Telefoon: 088-3484900

E-mailadres: novius.office@rhdhv.com