Onze boeken

Niets is zo praktisch als een goede theorie. Kennisoverdracht is dan ook essentieel. Voor onszelf: het spitst de manier waarop we nadenken over onze aanpak en methoden. En voor onze klanten: zij krijgen een gebundelde en geordende versie van onze ervaring en expertise in handen.

Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuurmethode

null


Bestel

Het BPM Boek


null


Bestel

Integraal Programma-management

null


Bestel

Keuzemenu Programma-management

null


Bestel

Succesvol Digitaal Transformeren

null


Bestel

Bedrijven Innoveren

null


Bestel

Business Transformatie

null


Bestel

Succesvol Digitaal Transformeren

Succesvol Digitaal Transformeren is een leidraad en naslagwerk voor iedereen die met de besturing of inhoudelijke uitwerking van digitale transformatie van doen heeft. Het boek richt zich primair op managers en bestuurders op strategisch en tactisch niveau, maar ook op iedereen die betrokken is bij het voor elkaar krijgen van digitale transformatie: business developers, marketeers, product owners, business consultants, business analisten, IT’ers, enterprise architecten en programma- en changemanagers.

In dit boek wordt benadrukt dat er een flinke noodzaak voor organisaties is om digitale transformatie gedurfd en ambitieus aan te pakken. De angst voor het maken van fouten moet opzij gezet worden, alleen door te doen en te leren kan snelheid gemaakt worden. De auteur maakt met dit boek de complexiteit, die gepaard gaat met digitale transformaties, weer hanteerbaar. Door structuur aan te brengen, dingen uiteen te rafelen en ze holistisch, in samenhang te beschouwen. Door hoofd- van bijzaken te onderscheiden, de 80/20-regel te hanteren en heldere prioriteiten te stellen. De kernboodschap is dat organisaties aan de bak moeten om een leidende rol in hun markt te blijven spelen.

Auteur: Marc Beijen

Uitgeverij Van Haren Publishing

ISBN: 9789401806923

Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuurmethode

Bedrijfsarchitectuur is een vak. Dat kun je leren. Dit boek biedt de kennis die nodig is om goede, bruikbare architecturen te ontwikkelen. De Novius architectuurmethode die in dit boek wordt beschreven sluit aan op nationale en internationale frameworks en standaarden voor het ontwerpen van bedrijfsarchitecturen. Daarbij worden theorie en praktijk samengebracht en wordt het vakgebied in volle breedte en op een toegankelijke manier beschreven. Met vele voorbeelden uit de praktijk en de beschrijving van een doorlopende casus wordt het vakgebied van bedrijfsarchitectuur concreet gemaakt en wordt de waarde van werken onder architectuur snel duidelijk.

Bedrijfsarchitectuur biedt het senior management van organisaties een stevige steun bij het innoveren en moderniseren van hun organisatie. Bedrijfsarchitectuur verbindt moderne dienstverleningsconcepten met de daarvoor benodigde inrichting van processen en informatievoorziening. Aan de andere kant ontwikkelen bedrijfsarchitecten heldere kaders voor het werk van product owners, procesontwerpers, dataspecialisten en ICT'ers.

Bedrijfsarchitectuur legt de basis voor een optimale bedrijfsinrichting en ketensamenwerking. De aanpak die in dit boek wordt beschreven houdt rekening met zowel een projectmatige aanpak van transformatieprocessen als met de dynamische, agile werkwijze, gericht op continu veranderen. De lezer krijgt een brede blik op het werkveld, dat in de afgelopen decennia zich krachtig heeft ontwikkeld. Er wordt ingegaan op de rol die bedrijfsarchitecten spelen in hun organisatie, hun werkwijze en de ontwikkeling ervan.

De kern van het boek beschrijft het systematisch ontwikkelen van een coherente architectuur voor dienstverlening, processen, data, applicaties, technologie en infrastructuur. Er is aangesloten op leidende methoden als TOGAF en ArchiMate. Ook wordt aangegeven hoe dit alles op een toegankelijke wijze kan worden gepresenteerd voor een bredere doelgroep. De adviezen en vele praktijkvoorbeelden zijn gebaseerd op de jarenlange ervaring van de auteurs in uiteenlopende organisaties: bedrijven, instellingen en overheden. De Novius architectuurmethode geldt voor veel organisaties als standaard, en vele honderden architecten zijn opgeleid via de Novius Architectuur Academie. Deze aanpak sluit ook aan op de bekende methode voor businesstransformatieplanning van Novius.

Dit boek is bedoeld voor (aankomende) bedrijfs- en ICT-architecten. Ook bedrijfskundigen, informatieanalisten, informatiemanagers, product owners, scrum masters, softwareontwikkelaars en businessconsultants kunnen hun beroepspraktijk verrijken met de inzichten uit dit boek. Voor directieleden, CxO's en lijnmanagers die meer inzicht willen krijgen in de aanpak van bedrijfsmodernisering en de denkwereld van bedrijfs- en ICT-architecten is dit boek een handig.

Auteurs: Guido Bayens, Marco Groenenstein, Hans Tönissen & Ayla Bayens

Uitgeverij Van Haren Publishing

ISBN: 9789401811378

Business Transformatie Framework

Also available in English

Dit boek beschrijft het Novius Business Transformatie Framework – versie 2016, een op best practice gebaseerde methodische aanpak voor Business Transformatie Planning. Het is een praktische methode die organisaties helpt bij het ontwerpen, ontwikkelen, plannen en besturen van organisatieveranderingen.

Het maken van een goed en gedragen veranderplan is immers de eerste stap van een succesvolle verandering. Kort en krachtig: Business Transformatie Planning geeft grip op organisatieverandering.

Dit boek beschrijft het Novius Business Transformatie Framework – versie 2016, een op best practice gebaseerde methodische aanpak voor Business Transformatie Planning (BTP) . Het is een praktische methode die organisaties helpt bij het ontwerpen, ontwikkelen, plannen en besturen van organisatieveranderingen. Het maken van een goed en gedragen veranderplan is immers de eerste stap van een succesvolle verandering. Kort en krachtig: Business tranformatieplanning geeft grip op organisatieverandering!

Bij het Novius Business Transformatie Framework, kort gezegd BTF, zijn samenhang en samenwerking essentieel. De methode dwingt tot het aanbrengen van samenhang tussen omgeving, strategie en veranderportfolio alsmede tussen de vier verschillende aspecten van de bedrijfsvoering: Klanten & dienstverlening, Processen & organisatie, Informatie & applicaties en ICT-infrastructuur & faciliteiten. Dat is complex. Het BTF maakt het echter beheersbaar door samenhang gestructureerd en stapsgewijs aan te brengen.

Het aanbrengen van samenhang kan alleen door goede samenwerking tussen alle lagen van de organisatie en tussen de verschillende afdelingen en functionarissen. Het raamwerk is er dan ook op gericht verandering tastbaar en concreet te maken, zodat alle stakeholders erbij kunnen worden betrokken en eraan kunnen bijdragen. Bij BTP gaan ontwikkelen en ontwerpen hand in hand. Immers, mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!

Dit boek is de officiële beschrijving van het Novius Business Transformatie Framework – versie 2016; het is gericht op managers en professionals die werkzaam zijn in informatie-intensieve organisaties en zich bezighouden met organisatieverandering. Gebruikers van de methode zijn o.a. operations managers, CIO’s, informatiemanagers, portfoliomanagers, verandermanagers, programmamanagers en organisatieadviseurs.

Auteurs: Jeroen Stoop, Sjoerd Staffhorst, Remco Bekker & Tjerk Hobma

Uitgeverij Van Haren Publishing

ISBN: 9789401806411

Bedrijven Innoveren

Veranderingen zijn bij organisaties aan de orde van de dag. De meeste veranderingen worden in de vorm van projecten opgepakt. Een omslag die zowel cultuur als mens in de organistatie om aanpassingsvermogen vraagt. Dit boek laat zien hoe bedrijven en instellingen op een succesvolle wijze zijn omgegaan met ingrijpende veranderingen:

  • Verzekeraar Aegon ontwikkelde een geheel vernieuwde dienstverlening, gebaseerd op directe contacten met verzekerden via social media en en de inzet van cloudtechnologie.
  • De Gemeente Utrecht bouwde een nieuw stadhuis, ging over op ‘het nieuwe werken’  en innoveerde de informatievoorziening volledig.
  • De coöperatieve uitvaartverzekeraar en en -verzorger DELA maakt stap-voor-stap haar dromen waar: klantgerichte dienstverlening, nieuwe producten en een groeiend marktaandeel.
  • Vlaardingen, Maassluis en Schiedam, drie gemeenten die een gezamenlijke back-office inrichten.
  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontworstelde zich aan het papieren tijdperk door een moderne, digitale dienstverlener te worden.


Het Business Empowerment Framework, dat in dit boek centraal staat is gebaseerd op de jarenlange ervaring van adviseurs van Novius met het ondersteunen van bedrijven die veranderingen tot stand willen brengen.

Business-en informatieplanning, de Novius Architectuur Methode, Integraal Programmamanagement en Bedrijfsanalyse & -ontwerp vormen een hoogwaardige en complete methodiek voor het beheerst doorvoeren van veranderingen en zijn erkende instrumenten op de Nederlandse markt geworden.

Auteur: Guido Bayens

ISBN: 9789081692328

Het BPM Boek

Business Process Management (BPM) helpt organisaties om klantgericht, efficiënt en flexibel te werken en tegelijkertijd een goede werkomgeving te bieden.

De auteurs laten zien hoe procesdenken het in samenhang inrichten en verbeteren van organisaties bevordert. Daarbij kijken zij naar aspecten als besturing, cultuur en IT. Telkens wordt de verbinding gelegd tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’ van organiseren. Kennis vanuit vakgebieden als kwaliteitszorg, controlling, informatiemanagement, HRM en verander­ management wordt gecombineerd tot een integrale aanpak.

Managers, projectleiders, procesanalisten, procesarchitecten, consul­ tants, functioneel beheerders en informatiemanagers verwerven een stevige basis en krijgen concrete handvatten aangereikt om proces­ gericht werken in de praktijk van de grond te krijgen. Door de praktijk­ voorbeelden, eigen modellen en checklists biedt dit boek inzichten en gereedschappen waarmee meer en minder ervaren procesprofessionals uit de voeten kunnen.

Dit is het boek waar de procesprofessional in het Nederlandse taal­ gebied op zit te wachten, een standaardwerk dat nog niet voorhanden was.

Auteurs: Aty Boers en Nico de Graaf

Uitgeverij Boom Nelissen

ISBN: 9789024401024

Integraal Programmamanagement

Grip op sturing van het proces, inhoud en verandering. Dit boek beschrijft op een praktische manier hoe de strategie en bedrijfsdoelstellingen van een organisatie kunnen worden gerealiseerd door de inzet van programmamanagement voor het beheersen van projecten.

Hierbij wordt onder andere de relatie met projectportfolio management, (multi)projectmanagement en business- en informatieplanning geschetst. Niet alleen de bestuurlijke kant van programmamanagement komt aan de orde maar ook de aanpak om tot inhoudelijke beheersing van programma’s te komen door gebruik te maken van architectuur.

Naast de meer rationele en instrumentele kant van programmamanagement  is nadrukkelijke aandacht gegeven aan de veranderkundige of menselijke aspecten die aan de orde zijn bij grootschalige veranderingen.

Dit boek –voorzien van veel concrete praktijkvoorbeelden – is geschreven  voor een ieder die direct of indirect te maken heeft met programmamanagement van businessprojecten met een grote ICT-component.

Auteur: David de Graaf

Academic service 2008

ISBN 978-90-12-11779-1

Keuzemenu Programmamanagement

Keuzemenu Programma Management beschrijft de 6 belangrijkste visies in Nederland op het gebied van programmamanagement. Programmamanagement is het managen van de samenhang tussen projecten en de organisatieverandering om een (of meerdere) strategische doelstelling(en) te realiseren.

Veel vakgenoten en opdrachtgevers weten niet dat er meerdere visies zijn op programmamanagement en dat er dus alternatieven voorhanden zijn. Het boek geeft inzicht in de verschillende visies, hoe deze visies zijn ontstaan en wat de sterke kanten van elke visie zijn. De 6 visies worden ook met elkaar vergeleken.

Bij het vormgeven van grootschalige veranderingen biedt dit boek houvast voor het maken van een keuze voor een bepaalde programmamanagement visie en de daaraan verbonden methodiek. Interessant dus voor zowel programmamanagers (in spé) of opdrachtgevers.

Novius is zeer trots dat hun visie op programmanagement –integraal programmanagement- is opgenomen in dit boek als een van de 6 visies op programmanagement in Nederland. De IPM visie is in 2008 door David de Graaf (partner bij Novius) gepubliceerd bij Academic Services.

Het nieuwe boek is tot stand gekomen in een initiatief van 9 auteurs onder leiding van Rene Hombergen. Vanuit Novius hebben Rob Chabot en David de Graaf geparticipeerd. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de vakgroep project- en implementatiemanagement bij Novius.

Auteurs: o.a. David de Graaf en Rob Chabot
Scriptum (Sdu uitgevers) 2011
ISBN: 9789055948499