Zaakgerichte Procesarchitectuur en Procesontwerp

Zaakgericht werken is thema nummer één binnen de GEMMA. En dat is niet voor niets. Gemeenten staan voor de uitdaging hun diensten en producten sneller, beter en het liefst ook goedkoper te leveren. Tegelijkertijd wordt de samenwerking met andere overheden meer en meer gedigitaliseerd. Een zaakgerichte – ook wel procesgerichte – manier van werken helpt gemeenten om optimaal in te spelen op deze ontwikkelingen. Hoe? Dat staat centraal in de opleiding Zaakgerichte Procesarchitectuur en Procesontwerp.

Wie?

 • Professionals die binnen hun organisatie betrokken zijn bij procesontwerp, -implementatie en -management, zoals procesarchitecten, procesmanagers, procesmanagers, procesontwerpers en adviseurs procesmanagement.
 • De opleiding is ook voor informatieadviseurs die betrokken zijn bij de aanschaf of (her)inrichting van een zaaksysteem en project- en programmanagers voor wie een procesmatige benadering een grote rol speelt binnen hun functie.

Welke onderwerpen?

 • De game De Burger is Meester;
 • De essentie van (proces)architectuur: principes en modellen, nut, termen en toepassing;
 • De door KING gepromote methoden en technieken (ArchiMate en BPMN);
 • GEMMA procesarchitectuur en bijbehorende principes;
 • Abstractieniveaus binnen processen: modelleren tot welk niveau;
 • GEMMA procesarchitectuur in relatie tot e-proces specificaties en de standaard zaaktypecatalogus;
 • Procesmanagement en besturing
 • De aansluiting met de RGBZ en RSGB;
 • Praktische tips voor ‘lean’ (hygiënisch) procesmodellering met de toepassing van principes uit de logistiek.

Eindresultaat?

 • Kennis over (GEMMA) architectuurproducten;
 • Kennis over de door KING gebruikte technieken om processen te beschrijven;
 • Inzicht in de stap van procesarchitectuur naar procesontwerp;
 • Ervaring met het lezen en ontwikkelen van een GEMMA compliant procesarchitectuur;
 • Inzicht in de aansluiting van architectuur op informatievoorziening;
 • Inzicht in de relatie met een Document Management Systeem ;
 • Inzicht in de toepassingsmogelijkheden van procesarchitecturen, de principes van zaakgericht werken en de onderliggende gestandaardiseerde dienstverleningsprocessen;
 • Effectief gebruik maken van een zaakgerichte procesarchitectuur;
 • De standaarden voor procesontwerp binnen de gemeente toe te passen;
 • Vastleggen van processen faciliteren.

Praktische zaken

De opleiding wordt in overleg ingepland.

De opleiding duurt drie dagen, één dag per week gedurende drie zoveel mogelijk aaneengesloten weken.

De studielast is vier dagen.

De groepsgrootte is in nader overleg te bepalen.

In overleg nader te bepalen.

Alle Novius opleidingen kunnen op maat worden gemaakt om perfect aan te sluiten op jouw specifieke situatie. Voor meer informatie over onze opleiding(en) kun je contact opnemen met ons kantoor door een e-mail te sturen naar novius.academy@rhdhv.com.