Waterschap Rijn en IJssel

Een slagvaardig, datagedreven waterschap dat doelgroepsgericht te werk gaat

Het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) zeilt wat ICT betreft scherp aan de wind. WRIJ beschikt over een stabiele IT-omgeving die de vitale processen 24/7 draaiende houdt, goed beveiligd is en goede ondersteuning biedt voor de processen. De organisatie zet flinke stappen vooruit met o.a. de samenwerking met ‘de business‘,  het beheren van de kernregistraties en de inrichting van het zaakgericht werken.

Toch was er aanleiding de koers bij te stellen. Vanuit zowel moeten (eisen vanuit wetgeving aan privacybescherming en beveiliging, transparantie en digitale dienstverlening en samenwerking), willen (het benutten van kansen om de kerntaken beter uit te voeren) als kunnen (mobiliseren van organisatorische slagkracht om op veranderingen in te kunnen spelen) werd het tijd om te schakelen.

Zelf heeft het Waterschap Rijn en IJssel een initiatief gestart om een digitale strategie op te stellen. Maar voor een organisatie die als kerntaak het reguleren van de waterstand, afvalwaterzuivering en dijkbeheer heeft, was dit een uitdagende opgave. Dit bleek o.a. toen er een presentatie werd gegeven over de eigen opgestelde informatiestrategie: niemand had er vragen over, terwijl een strategie juist moet prikkelen. Hierdoor ontstond bij het bestuur het inzicht dat er externe ondersteuning nodig was van een gespecialiseerde partij.

Op een bijeenkomst van Het Waterschapshuis, de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, werd Rudi Gerard (Directeur en CIO Waterschap Rijn en IJssel) geïnspireerd door een presentatie van Novius over informatieplanning; juist omdat het geen verhaal was over IT, maar vooral een verhaal over de kerntaken van een waterschap en hoe de informatievoorziening daar aan kan bijdragen.

Het traject werd gestart met de Novius business game Battle of Disruption. Een spel waarin de deelnemers in een dagdeel werden meegenomen in de digitale ontwikkelingen en de mogelijkheden voor het waterschap. Deze inzichten vormden de basis voor de informatiestrategie.

 

Rudi Gerard: “Het spel was een mooie vorm om bewustwording bij het management en het bestuur te creëren. Digitale transformatie werd voor ons een stuk tastbaarder. Het leverde inzichten op over hoe wij digitaal slagvaardiger konden, maar ook moesten worden. Deze inzichten zorgden ook voor commitment bij het management: zij poetsten de agenda’s  leeg om deel te nemen aan de vervolg workshops.”

 

Gedurende het traject werd de geformuleerde ambitie verder vertaald naar de impact op de informatievoorziening. De vervolgstap was het onderkennen van de benodigde verandering en het definiëren van de noodzakelijke veranderagenda. Deze stap ging voor WRIJ echter te snel: er was op dat moment meer behoefte aan het organisatorische aspect. Wat voor cultuur is er nodig om als waterschap digitaal slagvaardiger te worden, hoe leg je de verbinding tussen ‘business’ en ‘IT’, welke verantwoordelijkheden worden op directieniveau belegd en hoe bestuur je de digitale transformatie. Door een interventie in de aanpak werd de focus verlegd naar deze onderwerpen.

Het resultaat voor Waterschap Rijn en IJssel van dit traject is een gedragen informatiestrategie waarin de noodzakelijke investeringen benoemd zijn inclusief een opzet voor de organisatie die de transformatie gaat vormgeven. De strategie wordt gebruikt om de juiste afwegingen te maken in de investeringen die het waterschap gaat doen. Daarnaast vormt het de basis voor de innovatiekeuze die de komende tijd gemaakt gaat worden. Door ook het Algemeen Bestuur te betrekken in het traject werd de basis gelegd voor een zowel bestuurlijk als ambtelijk breed gedragen strategie.

 

Judith Janssen (beleidsadviseur): “Novius werkt doelgericht waardoor in een beperkte doorlooptijd een informatiestrategie opgeteld is. Novius kenmerkt zich door een creatieve en innovatieve aanpak en weet mensen te binden. Ze komen niet met een complex IT verhaal, maar weten juist de verbinding tussen informatievoorziening, bedrijfsvoering en externe ontwikkelingen te leggen.”

 

De kernpunten van de opgestelde informatiestrategie zijn te vinden op: http://kernpunten

Door:
Jeroen Cloo, Partner – Adviesgroep Novius
Tomas van Woerkom, Business Consultant – Adviesgroep Novius