Univé Zuid-Nederland

Univé klaarstomen met een praktische datastrategie

In tien weken tijd heeft Univé Zuid-Nederland meer richting en sturing gecreëerd om snel toekomstbestendige keuzes te maken in de transitie naar datagedreven werken. Novius heeft Univé begeleid in de ontwikkeling van een datastrategie en een uitvoerbaar actieplan waarin de belangrijkste activiteiten samenkomen. Dit helpt Univé Zuid-Nederland om op een waardegedreven manier de kwaliteit van informatie te verbeteren en deze nog slimmer te benutten.

Door waardegedreven te werken dragen data-acties aantoonbaar bij aan business doelen:

Arie van Burgel (Directeur/Bestuurder): “Kijkend naar de onderwerpen die datamanagement raken, lijkt het in eerste instantie alsof er direct ongelofelijk veel moet gebeuren. Met de ondersteuning van Novius hebben we inzicht gekregen in wat voor ons belangrijk is, waar de prioriteit ligt en hoe we deze onderwerpen in kunnen vullen op een manier die bij onze organisatie past.”

 

Tijdens de ontwikkeling van het actieplan stond het creëren van richting centraal; het beleid zelf wordt vooral als middel gezien. Kaj en Marc hebben vanuit Novius een projectteam begeleid, door:

● Het ontwikkelproces te versnellen, doordat Novius al beschikt over praktische ervaring vertaald naar best practices, referenties en inhoudelijke kennis (bijvoorbeeld van DAMA DMBOK)
● Het laten zien van keuzemogelijkheden, begeleiden bij het maken van keuzes door workshops en gesprekken en het constructief meedenken over mogelijke implicaties van bepaalde beslissingen

De concrete richting en sturing stelt Unive in staat om direct te beginnen. Met onze use case aanpak creëren we in continue iteraties business waarde. Er wordt direct gestart met het uitvoeren van use cases op het gebied van data analytics, parallel aan het opbouwen van data foundation: beleggen van rollen & verantwoordelijkheden, opleiding & training, inrichten van data architectuur & technologie, en opzet van meta datamanagement. Data fundament en randvoorwaarden worden zo ingevuld met een duidelijke bedrijfsdoelstelling voor ogen. Op deze wijze is Unive in staat om ‘just enough’ data capabilities op te bouwen; de investeringen zijn in balans met de geleverde waarde en zorgen er toch voor dat er een duurzame en sterke data organisatie wordt neergezet.

De richting en prioritering maken dat snel toekomstbestendige keuzes worden gemaakt. Zo kan Univé Zuid-Nederland periodiek de juiste use cases selecteren en cyclisch bepalen welke noodzakelijke data capabilities moeten worden ontwikkeld tijdens de uitvoering daarvan. Zo ontwikkelt Univé Zuid-Nederland incrementeel een goede ‘data foundation’, waardoor zij controle krijgen over data en in staat zijn waarde uit data te halen.


Onze visie op datagedreven werken

Het creëren van tastbare business waarde is het vertrekpunt voor data management en data analyse. Door het data fundament op orde te hebben én gelijktijdig nieuwe inzichten uit data te halen waarmee sneller betere beslissingen kunnen worden genomen, wordt continu waarde gecreëerd. Om dit te kunnen doen, zijn diverse data capabilities nodig. We zorgen dat al deze onderdelen continu in balans zijn en in samenhang worden ontwikkeld. Investeren en ontwikkelen van data competentie en executie wordt gedaan wanneer de toegevoegde business waarde dit legitimeert. Deze ‘just enough’ aanpak stelt jouw organisatie in staat een duurzame en sterke organisatie neer te zetten en snel waarde te realiseren.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via office@novius.nl of 0343-760076.

Door:
Marc Beijen, Partner – Adviesgroep Novius
Kaj Gruppelaar, Business Consultant – Adviesgroep Novius