Koffiewebinar Professionele Bedrijfstransformatie

Klik op onderstaande afbeelding om de video te bekijken!

De meeste waterschappen hebben een goed gevuld projectenportfolio. Wettelijke eisen, continuïteit, een digitaal transformatieprogramma, datagedreven werken, ICT sourcing enzovoort, enzovoort. Dan daalt het besef in: we kunnen nooit alles tegelijkertijd oppakken. Wat heeft meer waarde? Wat is van elkaar afhankelijk? Wat is risicovol of juist risicoloos?

 

Je weet dat professionele ICT-organisaties informatiemanagement, portfoliomanagement en architectuur hebben ingericht, maar soms lijkt het wel of al die professionals allemaal hun eigen taal spreken en langs elkaar heen werken. Novius gebruikt het tranformatie raamwerk om de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de rollen te verhelderen. Zo kan elke professional zijn eigen expertrol spelen in een gezamenlijk raamwerk. Jeroen Cloo en Victor Akkersdijk delen in dit webinar hun ervaring bij waterschappen met het veranderproces, dat begint bij strategie en eindigt bij een concreet  geprioriteerd projectportfolio.