TVM verzekeringen

Verzekeraar TVM zet in op transportveiligheid

TVM verzekeringen is een internationale transportverzekeraar, met verzekeringen voor transport over de weg, transport over het water en de automotive branche. Binnen TVM loopt al een tijd een veranderprogramma.

De wereld rondom TVM is doorlopend in beweging. Klanten verlangen meer en andere producten. Technologische ontwikkelingen gaan snel. TVM wil beter aansluiten op behoeftes van de markt door de dienstverlening te vernieuwen en verbeteren. Ook wil TVM zich meer gaan richten op preventie naast het afhandelen van schades. Maar de verzekeraar heeft ook interne redenen om te willen verbeteren. De organisatie en de bedrijfsprocessen zijn aan vernieuwing toe. Er is de behoefte om efficiënter te gaan werken en te zorgen voor een actuele informatievoorziening richting de klant. Sneller en tegen minder kosten.

Veranderprogramma

Het veranderprogramma om al deze ambities te kunnen verwezenlijken is in 2014 gestart. Maar de Raad van Bestuur van TVM had behoefte aan de mening van een externe partij over dit programma.

 

Dirk Jan Klein Essink, lid Raad van Bestuur van TVM: “We hebben Novius gevraagd om een analyse van het veranderprogramma te maken. Daarnaast heeft Novius ook gekeken hoe het gesteld is met het verandervermogen van TVM. Immers: het managen van verandertrajecten komt boven op ons reguliere takenpakket. Daar moeten we bewust mee bezig zijn.”

Interviews

De analyse begon met het afnemen van interviews. Klein Essink: “Voordat de adviseurs van Novius aan hun analyse begonnen hebben ze binnen TVM twintig medewerkers geïnterviewd op drie hiërarchische niveaus. Dat vind ik krachtig. Ze hebben hun informatie en visie niet alleen op informatie van het topmanagement gebaseerd, maar veel breder en dieper gekeken. De snelheid waarmee zij zich de materie eigen maakten en de kwaliteit van de analyse, is opvallend.”

Business- en Informatieplan

Geadviseerd wordt om het programma meer gestructureerd op te zetten, in stukken te hakken en in onderlinge samenhang met elkaar in delen af te ronden en op te leveren. Klein Essink: “We hebben door deze analyse nieuwe inzichten gekregen. Novius raadt aan eerst een business- en informatieplan te maken, en dat vervolgens projectmatig te volgen. Heel gestructureerd en procesgericht. Ook is geadviseerd om speciale capaciteit in te zetten op dit verandertraject. We gaan hiervoor binnenkort een speciale changemanager in dienst nemen.”

Twee sporen

Het verandertraject verloopt via twee sporen. Klein Essink: “Aan de ene kant kijken we naar de processen en systemen, architectuur en infrastructuur. Zo was de IT-infrastructuur hard aan vernieuwing toe. Hardware en software moeten optimaal worden ingericht. En aan de andere kant de mensenkant. Daar is een cultuurverandering nodig. Medewerkers moeten meer samenwerken over de afdelingen heen, en proactief meedenken en meehelpen. Daarvoor zullen ze minder verticaal in afdelingen moeten denken, maar meer  horizontaal in processen. TVM verzekeringen zal ervoor moeten zorgen dat haar medewerkers hiervoor zijn toegerust.”

Preventie via technologie

TVM is een coöperatie. Klein Essink: “Onze klanten zijn onze leden. Alle plussen die gerealiseerd worden in onderlinge samenwerking komen direct ten goede aan de klant. We streven niet naar winstmaximalisatie, maar proberen de logistieke en automotive leden ook zoveel mogelijk op andere manieren te ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van preventie. Daar zetten we technologie op in, in samenwerking met Route 42, een bedrijf dat oplossingen ontwikkelt om de automotive markt te verduurzamen. Denk aan een kastje dat bijvoorbeeld rijgedrag en benzineverbruik registreert. Of warmtesensoren in banden, die waarschuwen als de band dreigt te klappen. En in de toekomst hopen we met het inzetten van big data kosten verder te verlagen en veiligheid te bevorderen.”

Nul slachtoffers in 2020

TVM verzekeringen is onlangs een proef gestart met 500 vrachtwagens, die zijn uitgerust met een zwarte doos, een dashboardcamera gericht op het verkeer, en een eye tracker gericht op de ogen van de chauffeur die een signaal afgeeft als de chauffeur langer dan drie seconden niet op de weg kijkt. Het doel is om in 2020 het aantal dodelijke slachtoffers terug te hebben gebracht tot nul. Klein Essink: “Tot 2014 sponsorde TVM een schaatsploeg met Sven Kramer en Ireen Wüst. Tegenwoordig besteedt TVM dit bedrag aan transportveiligheid. Wij streven ernaar om ook met transportveiligheid tot de absolute top te gaan behoren.”

Door:
Ton Derkx, Senior Business Consultant – Adviesgroep Novius
Harold Schepers, Principal Busines Consultant, Adviesgroep Novius
Hendrik Stadman Robaard, Partner – Adviesgroep Novius
Anna Groot, tekstschrijver – Webletters