Transavia.com2

Soepele ICT-processen voor Transavia.com

Als low-cost airline in een turbulente markt is het voor Transavia.com van groot belang om informatiesystemen snel te kunnen aanpassen. De dienstverlening van de ICT-afdeling was echter veelal ad hoc en incident-gedreven. Met behulp van de lean-aanpak en het referentiemodel voor ICT-processen zorgde Novius voor een herontwerp van de drie processen met het grootste verbeterpotentieel.

In samenwerking met Transavia.com werd besloten om te werken aan het managen van de businessvraag, het managen en uitvoeren van projecten, en het releasemanagementproces. Novius regisseerde een serie workshops waarin de betrokken afdelingen samen afspraken maakten: welk klantresultaat hebben we voor ogen, hoe verdelen we de verantwoordelijkheden, en hoe dragen we de tussenresultaten aan elkaar over? Daarnaast was er veel aandacht voor de menselijke kant. Vertegenwoordigers kregen een actieve rol in het ontwerp- en implementatietraject, wat het draagvlak voor de nieuwe werkwijze vergrootte.

De drie processen verlopen inmiddels aanmerkelijk sneller en resultaatgerichter, waardoor de ICT-afdeling van Transavia.com meer grip heeft op de (snelle) uitvoering van de businesswensen. Medewerkers van verschillende afdelingen hebben elkaars taal leren spreken en werken beter samen. Bovendien is een continue verbetercyclus ingericht om structureel te blijven streven naar verdere verbetering.