Talent award 2018: Novius op derde plaats in de categorie zakelijke dienstverlening!

Samen met 63 andere organisaties heeft Novius deelgenomen aan het Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling.

Dit onderzoek, dat al meerdere jaren door onafhankelijk onderzoeksbureau SatisAction wordt uitgevoerd, beoordeelt organisaties, waar vooral hoger opgeleiden (HBO/WO) werkzaam zijn, op arbeidsvoorwaarden, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en bevordering van innovatie. Binnen haar branche zakelijke dienstverlening is Novius op de 3de plaats geëindigd resulterend in een 8ste plaats in het klassement met alle 64 deelnemers, een fantastisch resultaat!

De benchmark is gebaseerd op beantwoording van een uitgebreide vragenlijst door de werkgever en verificatie van de gegeven antwoorden bij willekeurig geselecteerde werknemers van die werkgever. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van dr. Mirjam Baars MBA, arbeids- en organisatiepsycholoog, onderwijskundige en bedrijfskundige, gepromoveerd op onderzoek naar leren in organisaties en grondlegger van dit onderzoek.

De ranking van Novius in deze benchmark bevestigt het ontwikkelingsgerichte karakter van Novius, een innovatief adviesbureau met hoog opgeleide, gepassioneerde, leergierige adviseurs. De stijgende lijn die deze nieuwe positie weergeeft ten opzichte van vorig jaar geeft Novius een extra stimulans voor de toekomst.

Voor meer informatie zie: http://www.nationaalonderzoektalentontwikkeling.nl/ of neem contact op met ons via 0343 – 760076 of office@novius.nl.