Schiphol

Schiphol voert ambitieuze plannen uit

Omdat de reizigersstroom sterk groeit, is Schiphol bezig een grootschalige uitbreiding te realiseren. Daarnaast is een programma gestart om Schiphol een van de beste digitale luchthavens ter wereld te maken. Ondertussen worden vele projecten uitgevoerd die moeten leiden tot een meer efficiënte uitvoering van het primaire proces: het bieden van een aangename reis voor de passagiers, een optimaal verblijf op de luchthaven, een snelle afhandeling van bagage en van vliegtuigen. Al deze ontwikkelingen bij elkaar leiden tot een portfolio van vele honderden projecten.

We spreken met Aaldert Hofman, manager Strategic Alignment (S.A.) binnen het Business Technology Center van Schiphol. Hofman: “De afkorting S.A. mag je ook lezen als ‘strategie en architectuur’ want onze afdeling zorgt voor de invulling van enterprise informatiemanagement en de bedrijfs- en IT-architectuur van Schiphol”.

Aaldert geeft leiding aan 7 interne en 7 externe architecten. Hoe kijkt hij aan tegen de rol van architectuur in dit ambitieuze bedrijf? Hofman: “Architectuur moet richting geven aan de ontwikkeling van Schiphol. Weliswaar geeft het senior management van de operationele afdelingen en de stafafdelingen aan wat hun strategische keuzes zijn en welke wensen zij hebben voor de uitvoering daarvan, maar architecten moeten in staat zijn dit te vertalen naar concrete bedrijfsoplossingen. Zo is door het operationeel management voor de uitbreiding van de luchthaven een Concept of Operations opgesteld. Dit concept is door architecten ‘vertaald’ naar een blauwdruk voor de vele in te zetten systemen in de nieuwe pier, corridor en terminal. En nu moeten architecten er voor zorgen dat het ontwerp ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Deze rol vraagt de nodige competenties van architecten. Wat vind je daarin belangrijk? Hofman: “Natuurlijk moeten architecten beschikken over gedegen kennis van luchthavenprocessen, moeten zij in staat zijn hun rol als adviseur goed te kunnen spelen en dienen zij te beschikken over een goede gereedschapskist met methoden en technieken. Het allerbelangrijkste is echter dat zij overzicht hebben, samenhang en verbanden kunnen zien tussen alle aspecten van het functioneren van een luchthaven. Zij moeten inzicht hebben in de logistieke processen en hoe deze optimaal ondersteund kunnen worden met moderne informatietechnologie. Deze technologie, die bestaat uit vele honderden applicaties, is sterk met elkaar verweven. Dat moeten architecten in kaart kunnen brengen en zorgen dat elke schakel in de keten op de juiste wijze een bijdrage levert aan het luchthavenproces.”

Op Schiphol zijn relatief veel externe architecten werkzaam. Welke eisen stel je aan deze tijdelijke collega’s? Hofman: “We leggen de lat voor externe architecten hoog, want ze moeten zeer snel ‘up to speed’ zijn. Dat wil zeggen: Ze moeten het vak uitstekend beheersen en zich razendsnel in kunnen werken in de Schiphol-architectuur en de specifieke aspecten van een aantal projecten. We leggen de lat dus hoog bij het aantrekken van deze architecten.”

Schiphol is overtuigd van de voordelen van agile werken bij het ontwikkelen van de nieuwe informatievoorziening. Aan de andere kant zijn de plannen voor de uitbreiding van Schiphol gericht op de komende vijf tot zeven jaar. Hoe ga je om met deze combinatie van lange termijn planning en agile werken? Hofman: “Ik vergelijk het wel eens met het gebouw waarin we nu zitten. De wanden tussen de verschillende ruimtes zijn eenvoudig te verplaatsen. Dat kan alleen maar omdat er een stevige basis staat van kolommen en vloeren die dit mogelijk maakt. Dit geldt ook voor de informatie-architectuur: Je hebt een robuust kader nodig en basale voorzieningen, waardoor je in staat bent om bepaalde applicaties en systemen snel aan te passen aan de wensen van de operatie en de modernste technologische ontwikkelingen. Applicaties die dicht tegen de operatie aan zitten, plannen we dan ook niet al te ver vooruit. Je zou kunnen zeggen dat we de ontwikkeling voor het komende kwartaal in beton gieten, het kwartaal erna in pen, daarna in potlood en zaken die verder dan een jaar van ons verwijderd zijn slechts in houtskool. Zo blijven we tot op het laatste moment in staat aanpassingen door te voeren, binnen een relatief stabiel kader.

Door:
Niek Michels, Business Consultant – Adviesgroep Novius
Guido Bayens, Partner – Adviesgroep Novius