Rabobank

Tijden van transitie vragen stevige bedrijfsarchitectuur

De winkel ingrijpend verbouwen en de klanten tegelijk toch betere service bieden. Dat is waar Rabobank op dit moment voor staat. Als onderdeel van een grotere reorganisatie zijn business architecten van verschillende organisatieonderdelen samengevoegd en op een strategisch niveau in de organisatie gepositioneerd. Rabobank heeft er voor gekozen om haar vernieuwde architectuurfunctie verder te professionaliseren met behulp van de Archimate modelleerwijze, deze sluit heel goed aan bij de Novius denk- en werkwijze.

Herzien Rabobank architectuurmodellen en opleiden

Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een verbeterde aanpak van de bedrijfs- en IT-architectuurfunctie en een nieuwe bedrijfsreferentie-architectuur. Een omvangrijk trainingsprogramma moet het gebruik van formele architectuurmodellen binnen Rabobank bevorderen. Daarbij wil Rabobank de eenduidigheid, samenhang en toegankelijkheid van de architectuurmodellen verhogen. Novius is gevraagd om te helpen bij het behalen van deze ambitieuze doelen, in het bijzonder in het herzien van de huidige architectuurmodellen en het opleiden van 125 medewerkers.

Door:
Ralph van Vliet, Business Consultant – Adviesgroep Novius
Guido Bayens, Partner – Adviesgroep Novius