Provincie Flevoland

Flevoland onder architectuur

De provincie Flevoland wilde op een efficiënte en effectieve manier de wettelijke verplichtingen zoals de Wabo, Waterwet, Wion en nWro implementeren. Bovendien wilde de provincie een moderne en goede dienstverlener zijn. In 2009 begeleidde Novius de provincie bij het opstellen van een Business Informatieplan, sindsdien hét stuurinstrument waarmee de gestelde doelen worden gerealiseerd en de provincie zich verder ontwikkelt.

De nadruk lag tijdens het traject op de Wet op de basisregistraties. De invoering van de gemeentelijke basisadministratie, maar ook het nieuwe handelsregister, heeft grote invloed op alle provinciale werkprocessen. Het Business Informatieplan zorgde voor een overzichtelijk producten- en dienstenaanbod, voor eenduidig ingerichte processen en voor een adequate informatievoorziening. Zo kon een brug worden geslagen tussen beleidsafdelingen en (ICT-)ondersteuning, en tussen strategie en verandering.
Daarnaast werd de Referentie Architectuur Flevoland ontwikkeld. Hiermee werd een samenhangende bedrijfsarchitectuur gecreëerd en de basis gelegd voor toekomstige projecten. Nog altijd begeleiden de consultants van Novius de provincie bij het uitvoeren van een aantal van deze projecten, in de rol van projectmanager, businessanalist en businessconsultant. Zo helpt Novius de provincie ook concreet bij het realiseren van haar doelen.