LinkedIn
Data en technologische innovaties bieden enorme mogelijkheden tot groei. Ik zie het als een uitdaging om, binnen de context van een organisatie, de toepassingsgebieden van data en technologie te identificeren en verzilveren, met een onderscheid tussen korte termijn quick wins en structurele lange termijn veranderingen.
Richard KamstBusiness Consultant
Laurens Padding
Aris Witteborg