Onze Cases

Het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) zeilt wat ICT betreft scherp aan de wind. WRIJ beschikt over een stabiele IT-omgeving die de vitale processen 24/7 draaiende houdt, goed beveiligd is en goede ondersteuning biedt voor de processen.

De winkel ingrijpend verbouwen en de klanten tegelijk toch betere service bieden. Dat is waar Rabobank op dit moment voor staat.

Begin 2015 kreeg de Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland van het Ministerie van Buitenlandse zaken de opdracht om vanaf 1 januari 2016 volgens de internationale IATI-normen over zijn werk te rapporteren.

Omdat de reizigersstroom sterk groeit, is Schiphol bezig een grootschalige uitbreiding te realiseren.

TVM verzekeringen is een internationale transportverzekeraar, met verzekeringen voor transport over de weg, transport over het water en de automotive branche.

Vliegveld Lelystad gaat flink uitbreiden. In de toekomst zal deze luchthaven vliegveld Schiphol gaan ontlasten door vakantievluchten over te nemen naar vooral Europese steden en regio’s.

De gemeente Utrecht is in de afgelopen tien jaar sterk gemoderniseerd. Novius heeft meegedacht met het inrichten van de informatieplanningscyclus.

Zo’n drie jaar geleden startte verzekeraar Aegon met ‘Douma’, een intensief veranderprogramma, met als doel om de draai te maken naar een klantgericht bedrijf.

In 2012 nam DELA zich voor om haar dienstverlening en klantinteractieprocessen klantgerichter te maken.

Ik zie het steeds vaker. Organisaties die jaren lang konden rekenen op een trouwe klantbasis of geduldige aandeelhouders, moeten zichzelf opnieuw uitvinden en voor hun bestaansrecht vechten.

Het Ctgb, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, heeft als taak om volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria te beoordelen of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig voor mens, dier en milieu zijn.

Corio is één van de grootste beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen met een focus op retail in Europa.

Menu