Onze Cases

HTM scoort goed op de nationale openbaar vervoer barometer, behalve op het gebied van informatie bij verstoringen. Novius is met het herontwerpen van…

In tien weken tijd heeft Univé Zuid-Nederland meer richting en sturing gecreëerd om snel toekomstbestendige keuzes te maken in de transitie naar datagedreven werken.

Het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) zeilt wat ICT betreft scherp aan de wind. WRIJ beschikt over een stabiele IT-omgeving die de vitale processen 24/7 draaiende houdt, goed beveiligd is en goede ondersteuning biedt voor de processen.

De winkel ingrijpend verbouwen en de klanten tegelijk toch betere service bieden. Dat is waar Rabobank op dit moment voor staat.

Begin 2015 kreeg de Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland van het Ministerie van Buitenlandse zaken de opdracht om vanaf 1 januari 2016 volgens de internationale IATI-normen over zijn werk te rapporteren.

In de zeer complexe omgeving van Schiphol is een integrale architectuur en ontwerp ontwikkeld en is gezorgd voor een haalbare oplossing.

TVM verzekeringen is een internationale transportverzekeraar, met verzekeringen voor transport over de weg, transport over het water en de automotive branche.

Vliegveld Lelystad gaat flink uitbreiden. In de toekomst zal deze luchthaven vliegveld Schiphol gaan ontlasten door vakantievluchten over te nemen naar vooral Europese steden en regio’s.

De gemeente Utrecht is in de afgelopen tien jaar sterk gemoderniseerd. Novius heeft meegedacht met het inrichten van de informatieplanningscyclus.

Novius heeft de architectuur capaciteit van Waterschap Rivierenland geprofessionaliseerd en daarmee het aanpassingsvermogen vergroot.

Zo’n drie jaar geleden startte verzekeraar Aegon met ‘Douma’, een intensief veranderprogramma, met als doel om de draai te maken naar een klantgericht bedrijf.

Novius ontwikkelde de doelarchitectuur en begeleidde de implementatie ervan waardoor de verschillende bedrijfsfuncties optimaal op elkaar werden afgestemd en de transformatie in beheersbare stappen kon plaatsvinden.

Eindhoven wil een datagestuurde, door belanghebbenden volledig vertrouwde, gemeente zijn. Om deze ambitie te realiseren heeft Eindhoven een duidelijke visie nodig op gegevensgebruik.

Tilburg ontwikkelde een nieuwe ‘excellente klantenservice’ strategie met de focus op omnichannel. Novius is gevraagd om te helpen bij het beantwoorden van de belangrijkste vragen.

Novius heeft samen met met de leverancier een nieuwe pensioenadministratie bij PGB gerealiseerd door inzet van een combinatie van case management en business rules software.