Ohra

Een helder veranderplan voor Ohra

Ohra wilde de omslag maken van traditioneel verzekeringsbedrijf naar marketing- en verkooporganisatie. Het ontwerp lag klaar, maar het ontbrak aan een heldere prioritering van projecten en een concrete vertaling naar de dagelijkse praktijk. Novius stelde een Business Informatieplan op waarmee Ohra meer inzicht kreeg in de projecten die leiden tot de gewenste verandering.

Tijdens het traject werd, naast de inhoudelijke kant, veel aandacht besteed aan processen en afhankelijkheden. Betrokkenen kregen daarmee meer inzicht in de gevolgen van de uitvoer van bepaalde plannen, wat begrip opleverde voor elkaars problematiek. Om draagvlak te creëren en het Business Informatieplan binnen de organisatie te borgen, werden management en medewerkers van begin af aan nauw betrokken bij het proces. Novius zorgde voor kennis, structuur en het juiste tempo, en hield een spiegel voor wanneer dat nodig was.

Het leverde een breed gedragen meerjarig projectenportfolio op waarin alle projecten zijn beschreven die nodig zijn om de gewenste veranderingen te realiseren – inclusief budget, resources en afhankelijkheden. Doordat tegelijkertijd het Informatiemanagement onderhanden genomen werd, fungeert het Business Informatieplan bovendien als duurzaam sturingsinstrument.