Leergang Toezichthouder en Digital Transformation

Er raast een Digitale Transformatie over de westerse wereld. Bedrijven en instellingen dienen daarop in te spelen. Er ontstaan snel nieuwe vormen van dienstverlening, nieuwe producten, nieuwe vormen van ketensamenwerking en nieuwe vormen van bedrijfsvoering. Zowel profit als non-prodit sectoren worden geraakt. Kansen, maar ook bedreigingen. ICT is niet langer te beschouwen als een ondersteuning voor de bedrijfsvoering. ICT is een strategisch onderdeel geworden van het primaire proces.

Wie?

Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht.

Welke onderwerpen?

  • Welke digitale ontwikkelingen raken onze sector?
  • Wat zijn hiervan de achtergronden?
  • Hoe raakt dat ons businessmodel?
  • Welke aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn noodzakelijk?
  • Welke risico’s moeten worden aangepakt?
  • Welke vragen moeten we stellen aan onze directie?
  • Weten we zeker dat de directie op adequate wijze reageert op de Digitale Transformatie?
  • Spelen van de business game ‘Battle of Disruption’.

Praktische zaken

De opleiding wordt in overleg ingepland.

De leergang bestaat uit drie bijeenkomsten van 16:00 tot 20:00 (inclusief een kort walking dinner), die om de twee tot drie weken plaatsvinden.

De voorbereidingstijd is 8 uur per blok, de totale studielast is 90 uur in 3 maanden.

Het boek Bedrijfsarchitectuur voor managers- Sleutel voor succesvolle ondernemingen van Guido Bayens wordt gebruikt voor deze opleiding.

In nader overleg te bepalen.

null

De business game ‘Battle of Disruption’ wordt begeleid door David de Graaf, partner van Adviesgroep Novius. David heeft zich gespecialiseerd in de aanpak van Digital Transformation door organisaties, Agile besturing en transitieplanning. Hij voerde advies- en management opdrachten uit voor onder meer de Nederlandse Spoorwegen, HTM, GVB, Rabobank, Pon, ANWB, Coöperatie Dela, Evides, Menzis en TVM. Tevens heeft David recent de leergang “DeNieuweCommissaris” gevolgd in het kader van zijn rol als toezichthouder van verschillende innovatieve, disruptieve start- en scale ups.

Guido Bayens, partner van Adviesgroep Novius, is gespecialiseerd in bedrijfs- en informatie-architectuur. Hij wordt gezien als de grondlegger van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Als consulting enterprise architect voerde hij opdrachten uit voor Ministeries, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, Gezondheidsdienst voor Dieren, Rabo Vastgoedgroep, MN, Rabobank, Lelystad Airport en Schiphol Airport. Hij schreef diverse boeken en artikelen en treedt vaak op als docent of inleider. Hij werd tweemaal onderscheiden door het Nationaal Architectuur Forum.

€1400,- (excl. BTW)

De opleiding wordt gegeven in de Global Head Office van Royal HaskoningDHV te Amersfoort.

Alle Novius opleidingen kunnen op maat worden gemaakt om perfect aan te sluiten op jouw specifieke situatie. Voor meer informatie over onze opleiding(en) kun je contact opnemen met ons kantoor door een e-mail te sturen naar novius.academy@rhdhv.com.