Korter op de bal spelen door agile ‘Strategy-to-Execution’

Agile werken is bij veel organisaties niet meer weg te denken. Er wordt volop gescrumd, je struikelt over de Kanban-borden en stoelen zijn niet meer nodig door alle stand-ups. Deze manier van werken heeft organisaties veel goeds gebracht. Waarde wordt sneller gecreëerd, er kan eerder worden bijgestuurd en organisaties werken gericht aan realiseren van resultaten. Dit zijn uiteraard slechts enkele voorbeelden.

Om écht een volledige omslag te maken naar agile, is echter meer nodig dan alleen het toepassen van agile principes in de operatie. De agile mindset moet worden toegevoegd en zijn plek vinden in het strategy-to-execution proces (S2E), met andere woorden in de vertaling van de business strategie naar de executie hiervan. Wanneer dit het geval is, kan een organisatie haar competenties op het gebied van agile realisatie daadwerkelijk optimaal benutten. De responsiviteit kan drastisch worden vergroot, time-to-market worden versneld en flexibiliteit en adaptiviteit wordt geoptimaliseerd. Kortom: De organisatie speelt korter op de bal en weet haar agile operatie in te zetten om snel, iteratief en kortcyclisch ook echt de juiste zaken op te pakken waarmee grote organisatorische waarde wordt gecreëerd.

Een simpel voorbeeld: Wanneer men niet in staat is om periodiek, iteratief en zeer snel de strategie aan te passen, maar wel over een agile operatie beschikt, wordt heel efficiënt toegewerkt aan het creëren van misschien wel de verkeerde dingen.

Agile werken toevoegen aan het strategische niveau klinkt goed, maar brengt ook risico’s met zich mee. Ergens moet immers het overzicht over de gehele organisatie bewaakt worden. En wat als de verkeerde keuze wordt gemaakt? Dan bestaan we over twee jaar misschien niet meer. Daarom is het beter om zorgvuldige keuzes te maken. We moeten immers weten hoe en waar keuzes de organisatie raken. Dit is herkenbaar. In veel situaties is snelle respons echter vereist, omdat anders kansen worden gemist, concurrenten of start-ups in een gat springen of klanten weglopen. S2E moet dus agile, maar kan zich niet veroorloven om onzorgvuldig of onvolledig te zijn.

Gelukkig is er een oplossing. Deze oplossing wordt al 25 jaar in de praktijk toegepast en sinds de opkomst van agile werken ook bij organisaties die de agile filosofie volledig hebben omarmd. We hebben het over het Business Transformation Framework (BTF). Lees meer…

Door:
Sjoerd Staffhorst, principal business consultant @ Adviesgroep Novius, tel: 06-19128730
Pim Roessink, business consultant @ Adviesgroep Novius, tel: 06-51832180