Horizon College

Horizon College optimaliseert telefonische bereikbaarheid

De telefonische bereikbaarheid van het Horizon College liet te wensen over. Zowel studenten, ouders, instellingen als interne medewerkers van de MBO-instelling ondervonden daar hinder van. Tegelijkertijd was de bestaande telefonie-infrastructuur aan vervanging toe. Novius hielp het College bij het afstemmen van het bereikbaarheidsbeleid op de wensen van de klant.

In nauwe samenwerking met het management en de stakeholders werd invulling gegeven aan de klantinteractiestrategie, informatiebehoefte, organisatieprocessen en –inrichting, en functionele eisen. Er werden prestatie-indicatoren vastgesteld en keuzes gemaakt over telefonische ingangen en informatievoorzieningen, waarmee klanten zich optimaal gehoord en geholpen voelen. Aan de hand van telefonie- en routeringsprofielen werd bovendien de basis gelegd voor de aanbesteding van een nieuwe telefonie-infrastructuur.

Met behulp van Novius heeft het Horizon College een bereikbaarheidsbeleid gerealiseerd dat doeltreffend is voor de vele partijen waarmee het College dagelijks in contact komt. Gedurende het hele traject was er veel aandacht voor de wensen en ontwikkelingen binnen het College, waardoor de resultaten gedragen, effectief en toekomstvast zijn. In een vervolgopdracht begeleidt Novius de aanbesteding van de nieuwe telefonie-infrastructuur en de implementatie van het beleid.