Hoe vind je de juiste baan/werknemer?

In 2018 vonden 200.000 mensen die werkloos waren weer een baan, waaronder 13.000 mensen met een arbeidsbeperking. UWV faciliteert de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld mensen te helpen met het vinden van nieuw en aangepast werk.

Uiteraard door op www.werk.nl werkgevers en werkzoekenden elkaar te laten ‘ontmoeten’. Op deze website staan 350.000 CV’s van werkzoekenden en 200.000 vacatures, naast allerlei tips en instrumenten om het zoeken en vinden meer succesvol te laten verlopen. Daarnaast levert UWV ook persoonlijke dienstverlening en werden in 2018 ruim 100.000 gesprekken gevoerd met werkzoekenden en werden duizenden bedrijven bezocht om werkgevers te ondersteunen bij het vinden van geschikte medewerkers.

Maar UWV wil verder. De dienstverlening en de interne ondersteunende systemen moeten worden gemoderniseerd. Daarvoor is in 2018 onder begeleiding van Novius een Business Informatieplan opgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor een grootschalig moderniseringsprogramma, WORKit genaamd, dat zich over meerdere jaren uitstrekt. Novius is gevraagd om dit programma te begeleiden.

Het uitgangspunt bij deze moderniseringsoperatie is om het ‘matchen’ van vacatures en profielen van werkzoekenden nog meer succesvol te maken. Deze verbeterde matchingsservice ondersteunt werkzoekenden en werkgevers via werk.nl (self service) maar ook de adviseurs van UWV op de 35 regiokantoren. Dezelfde service zou in de nabije toekomst ook aan medewerkers van 350 gemeenten kunnen worden aangeboden. Maar er is meer: Aangezien UWV vooral mensen helpt die minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt, is soms een wat meer langdurig begeleidingsproces nodig. UWV adviseurs willen hun cliënten goed kunnen volgen in hun zoektocht naar werk en hierbij extra hulp bieden, zoals sollicitatietraining, bijscholing of re-integratie-trajecten. Een goed klantvolgsysteem en een daaraan gekoppelde “mijn UWV” zorgt voor een transparante dienstverlening. Bestaande systemen schieten hierin tekort en zullen dan ook vervangen moeten worden.

Het programma is gestart met een vijftal intensieve workshops, met wisselende deelnemers, waaronder het senior management van UWV, vertegenwoordigers vanuit de uitvoering, vertegenwoordigers van gemeenten en vertegenwoordigers uit de hoek van IT-architecten en systeembeheerders. In deze workshops is een aanzet gegeven voor een gemoderniseerd dienstverleningsconcept, herdefiniëring van de samenwerking met gemeenten, de toekomstige architectuur van het applicatielandschap en de wijze waarop het programma in stappen zal worden aangepakt. Over al deze onderwerpen zijn korte beslisnotities geschreven, die door de Directie zijn vastgesteld. Daarmee is een robuuste basis gelegd voor de uitvoering van het programma in de komende jaren.

Door een klein kernteam zijn werkpakketten samengesteld. Elk werkpakket is een cluster van projecten, waardoor – voor een deel in de vorm van plateauplanning – stapsgewijs de modernisering tot stand zal komen. Nog veel werk te doen, maar het fundament is stevig gelegd.

Guido Bayens 

Partner Novius
Mede-opsteller van het Business Informatieplan
Lead architect en adviseur van het programma WORKit.

No. 4 van 6 – Een wendbare organisatie wil kort op de bal spelen
Europe’s most preferred airport

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.