Gemeentelijke Transformatie Planning

Overheden hebben te maken met een omgeving die steeds sneller verandert. Hogere eisen van klanten, veranderende wetgeving en nieuwe technische mogelijkheden vragen om een innovatieve aanpak. De training Gemeentelijke Transformatie Planning geeft gemeenten meer grip op organisatieveranderingen en ICT.

Wie?

 • HBO+ informatie- en organisatiemedewerkers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van beleid en de opzet van plannen op het gebied van organisatie, transformatie en architectuur. Bijvoorbeeld informatiemanagers, businessanalisten, project- en programmamanagers en adviseurs op het gebied van organisatie.
 • Cursisten zien de meerwaarde van een integrale en bedrijfskundige aanpak en beschikken over basiskennis van onderwerpen als bedrijfsvoering en informatievoorziening.

Welke onderwerpen?

 • Wat is transformatieplanning? Waarvoor en wanneer wordt het gebruikt?
 • Opzet en gebruik van het Novius Business Transformatie Framework als belangrijk hulpmiddel bij transformatieplanning;
 • Uitvoeren van een goede verkenningsfase;
 • Expliciet maken van de bedrijfsstrategie;
 • Uitleg over het gebruik van de instrumenten beleid en architectuur;
 • Uitwerken van producten- en dienstenaanbod;
 • Uitwerken van bedrijfsprocessen en organisatie-inrichting;
 • Uitwerken van het transformatie(systeem)landschap en de ICT-infrastructuur;
 • Definiëren van projecten en activiteiten, bepalen van prioriteiten en plannen van programma’s;
 • Tips en trucs voor de startende informatieplanner.

Eindresultaat?

  • Samenhangend gemeentelijk transformatieplan opstellen en gebruiken;
  • Inzicht verkrijgen in de manier waarop bestuurlijk behoeften, marktvraag en productaanbod, bedrijfsprocessen, informatievoorziening en organisatiestructuur en -cultuur met elkaar in balans kunnen worden gebracht;
  • Aan de hand van casus zelf een Business Transformatieplan ontwikkelen;
  • Opgeleid om (delen van) een transformatieplanningstraject zelfstandig uit te voeren;
  • Helpt om in navolging op het EGEM-realisatieplan de veranderingen op een succesvolle manier te implementeren;
  • Inzicht om een Business Transformatieplan (BTP) te begrijpen;
  • Kennis en vaardigheden om een BTP op te stellen;
  • In staat om (delen van) een BTP zelfstandig uit te voeren.

  NB: Of deelnemers na de opleiding in staat zijn om volledig zelfstandig een Gemeentelijk Transformatie Planningstraject uit te voeren, is onder andere afhankelijk van hun algemene ervaring, kennisniveau en adviesvaardigheden.

Praktische zaken

De opleiding wordt in overleg ingepland.

Klik hier voor onze BTP opleiding die ook regelmatig op open inschrijving wordt gegeven.

De opleiding duurt 4 dagen. De opleiding wordt één dag per week gedurende vier zoveel mogelijk aaneengesloten weken gegeven.

De voorbereidingstijd is twee uur per dag, de totale studielast is ongeveer 40 uur in 4 weken.

Het boek “Business Transformatie Framework, een raamwerk voor organisatieverbetering” van Jeroen Stoop, Sjoerd Staffhorst, Remco Bekker en Tjerk Hobma wordt gebruikt voor deze opleiding.

De groepsgrootte is in nader overleg te bepalen.

In overleg nader te bepalen.

De opleiding wordt gegeven in de Global Head Office van Royal HaskoningDHV te Amersfoort. In overleg kan de opleiding ook elders of in-house worden verzorgd.

Alle Novius opleidingen kunnen op maat worden gemaakt om perfect aan te sluiten op jouw specifieke situatie. Voor meer informatie over onze opleiding(en) kun je contact opnemen met ons kantoor door een e-mail te sturen naar novius.academy@rhdhv.com.