Gemeente Eindhoven

Hoge data-ambities vertalen naar een uitvoerbaar programma

 

Klant
Eindhoven is de 5e grootste stad van Nederland en het hart van Brainport Eindhoven. Bijzonder vanwege de combinatie van technologie, ontwerp en kennis. Verbeelding, creativiteit en daadkracht gaan hand in hand. Daardoor is de stad altijd in beweging, vol energie en trekt het talenten, studenten, bedrijven en expats als een magneet aan.

Doelstelling
Eindhoven wil een datagestuurde, door belanghebbenden volledig vertrouwde, gemeente zijn. Om deze ambitie te realiseren heeft Eindhoven een duidelijke visie nodig op gegevensgebruik.

Aanpak
Novius heeft een datastrategie en -plan ontwikkeld, met daarin het waarom, het hoe en het wat. De visie en doelstellingen zijn vertaald in zeven verandertrajecten op het gebied van databesturing, data-organisatie, competenties, architectuur en technologie, datakwaliteit, beveiliging en privacy en het datagebruik.

Toegevoegde waarde
Met behulp van de datastrategie en -planning is Eindhoven in staat om een toekomstvaste datacapaciteit op te bouwen, waardoor zij waarde aan gegevens kan ontlenen voor burgers, ondernemers, kennisinstellingen, overheden en de gemeentelijke organisatie.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via office@novius.nl of 0343-760076.