Europe’s most preferred airport

Jaarlijks verwelkomt Schiphol meer dan 70 miljoen passagiers en worden 500.000 vliegtuigbewegingen afgehandeld (aankomend of vertrekkend vliegtuig). Het aantal vliegtuigbewegingen is momenteel begrensd op dit aantal maar door een hogere bezettingsgraad en grotere vliegtuigen blijft het aantal passagiers nog elk jaar sterk toenemen.

Ondanks deze toename wil Schiphol de passagiers natuurlijk een onvergetelijke en zorgeloze reis laten ervaren en de vluchten conform vluchtschema laten aankomen en vertrekken. Door deze ambitie en een overzichtelijke situatie te behouden is er behoefte aan meer vierkante meters voor de operationele processen: bijbouwen dus.

Werken aan de uitbreiding van Schiphol vraagt om veel verschillende expertises. Van kennis van luchthavenprocessen tot aan het lezen van bouwkundige tekeningen. Door de omvang van het programma heeft Schiphol ervoor gekozen om met verschillende internationale bedrijven deze uitbreiding te realiseren. Novius is sinds 2015 betrokken bij dit omvangrijke ’Capital Programme’.

Binnen het programma worden onder andere een nieuwe pier, terminal, bus- en treinstation, parkeerfaciliteiten en nieuwe wegenstructuren aangelegd. Al deze uitbreidingen vereisen ook enorme aanpassingen op het gebied van ICT. Kort na aanvang van het programma in 2015 werd Novius gevraagd een ontwerp te maken van alle operationele en back office systemen. Hierbij gaat het om ruim 30 soorten operationele systemen, zoals toegangspoortjes, security lines, informatieschermen, sensoren, netwerken voor data en mobiele communicatie, enzovoorts. Al deze systemen worden aangestuurd en bewaakt vanuit een 200 applicaties die staan te draaien in het twin-datacenter van Schiphol, aangevuld met cloud infrastructuur.

 

We zijn gestart met het opstellen van een blauwdruk van de benodigde systemen. Hiertoe hebben we eerst redelijk gedetailleerde modellen van de bedrijfsfuncties opgesteld. We doen dat altijd, omdat bedrijfsfuncties in de loop der jaren niet sterk aan veranderingen onderhevig zijn. Daarmee hadden we dus een stabiel ‘ondergrond’ voor het te ontwerpen overzicht van operationele systemen en achterliggende applicaties. En zo ontstonden per bedrijfsfunctie architectuurmodellen van in te zetten systemen en besturende applicaties. Het opstellen van de ontwerpen is in nauwe samenwerking gebeurd met vertegenwoordigers van de bouwkundige architecten van de pier en terminal, specialisten van operationele afdelingen en uiteraard met informatiemanagers en systeembeheerders van Schiphol.

De opgestelde modellen bieden senior management, projectmanagers, informatiemanagers en beheerders een helder overzicht van het complexe systemen en applicatielandschap van Schiphol. Inmiddels worden de architectuurmodellen ook gebruikt om aan te geven via welke jaarlijkse tussenstappen of plateaus, de vernieuwing en innovatie van het systeem- en applicatielandschap van Schiphol tot stand komt. We noemen dit ook wel ‘tijdreizen’. De architectuurmodellen spelen daardoor ook een belangrijke rol bij het opstellen van het jaarlijkse informatieplan en roadmaps. Omdat de ontwikkelde modelleringsaanpak in brede kring in goede aarde valt, is besloten deze voortaan voor geheel Schiphol toe te passen. De verwachting is dat hiermee het overleg tussen managers, asset- en informatiemanagers, beheerders en architecten beter ondersteund kan worden.

Met behulp van deze architectuurmodellen hebben we de basis gelegd voor een twintigtal ‘delivery plans’. Per bedrijfsfunctie is dus een leveringsplan opgesteld, waarin is aangegeven hoeveel exemplaren van een bepaalde ‘asset’ ingezet moeten worden, de bouwkundige voorzieningen, hoe de assets verbonden moeten worden met de systemen in het datacenter, wanneer deze systemen besteld en getest moeten worden, welk budget hiervoor nodig is, enzovoorts.

En zo dragen bedrijfs- en IT-architecten bij aan het realiseren van “Europe’s most preferred airport’, één van de strategische doelstellingen van Schiphol. En wie weet, kun je dat zelf de komende jaren ervaren als je weer eens het land uitvliegt.

Ben jij geïnteresseerd geraakt en wil je meer weten over hoe Novius dit aangepakt heeft? Neem dan contact op met Novius.

Niek Michels

Senior business consultant Novius
Lead programma architect & design manager Capital Programme

Hoe vind je de juiste baan/werknemer?
“Zie je zo!” Empathie en compassie in een klantgerichte organisatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.