Strategie ontwerp

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Nieuwe ontwikkelingen en toepassingen zijn aan de orde van de dag. Dit heeft zijn invloed op hoe wij samenleven en samenwerken. De term digitale transformatie wordt hier ook wel voor gebruikt. In gesprekken met onze klanten is dit dan ook steeds vaker onderwerp van gesprek: “Wat is dan die digitale transformatie echt?”, “Welke ontwikkelingen zijn het belangrijkst voor mijn organisatie?”, “Ben ik al niet te laat?”, “Gaan we wel snel genoeg?” of “Hoe kunnen we versnellen?”.

Om hierbij te helpen heeft Novius de Digitale Transformatie aanpak ontwikkeld. Samen ontdek je wat de gevolgen van de digitale transformatie voor jouw  organisatie kunnen zijn en welke keuzes je daarin kan en wil maken. Maar je komt er ook achter hoe je ervoor kunt zorgen dat de veranderingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden: Getting Digital Done!

Hiervoor hebben wij een helder 5 stappenplan klaarliggen. Dit levert jouw organisatie een zuiver beeld van wat digitale transformatie inhoudt en wat de impact is.

Novius Digitale Transformatie aanpak

Interactief kennismaken met Digitale Transformatie

Als introductie op digitale transformatie en onze Digitale Transformatie aanpak hebben we enkele fantastische en laagdrempelige producten klaarliggen, zoals de game Battle of Disruption en de Masterclass Digitale Transformatie.

Leergang: Toezichthouder en Digitale Transformatie

Er raast een digitale transformatie over de westerse wereld. Bedrijven en instellingen dienen daarop in te spelen. Er ontstaan snel nieuwe vormen van dienstverlening, nieuwe producten, nieuwe vormen van ketensamenwerking en nieuwe vormen van bedrijfsvoering. Zowel profit als non-profit sectoren worden geraakt. Kansen, maar ook bedreigingen. ICT is niet langer te beschouwen als een ondersteuning voor de bedrijfsvoering. ICT is een strategisch onderdeel geworden van het primaire proces.

Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht krijgen er een nieuw, strategisch thema bij. Novius biedt een leergang aan die bestaat uit drie bijeenkomsten waarin de grote impact van digitale transformatie onder handen wordt genomen. Schrijf nu in!

Menu