Ctgb

Invoering Europese Biocidenverordening Ctgb

Het Ctgb, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, heeft als taak om volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria te beoordelen of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig voor mens, dier en milieu zijn. Ook beoordeelt het Ctgb of de middelen werkzaam zijn. Op grond van deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland verkocht én gebruikt mag worden.

De invoering van de Europese Biocidenverordening per 1 september 2013 had een grote impact op het Ctgb. Novius heeft het Ctgb ondersteund bij het opstellen van een plan van aanpak, de impactanalyse en vervolgens de realisatie en implementatiefase. Gedurende dit project waren er nog veel ontwikkelingen gaande ‘in Europa’. Het gezamenlijk vormgegeven projectplan fungeerde als goede kapstok voor zowel de inhoudelijke onderwerpen als de planning, het budget en de aanpak. De samenwerking tussen een intern inhoudelijke specialist en Etienne Mommers, een Novius consultant (en daarmee de Novius aanpak), bleek een sterke combinatie. De impactanalyse was leerzaam, interactief en waardevol voor een succesvolle implementatie. De integrale analyse aanpak in combinatie met kennisuitwisseling binnen het team werkte uitstekend. In twee multidisciplinaire teams is de wettekst hoofdstuk voor hoofdstuk behandeld.

Wanneer het projectteam noodzaak en mogelijkheden zag om invloed uit te oefenen op de Europese ontwikkelingen is dit  gedaan. De invulling van de beveiliging voor de Europese informatiesystemen is een onderwerp waarvan we tijdens de realisatiefase de discussie in Europa in de goede richting hebben geduwd. Een ander belangrijk thema was natuurlijk de interne en externe communicatie over de veranderingen in het aanvraagproces. Tijdens  de impactanalyse was Mariska Brummelman verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces en Etienne Mommers voor het projectmanagement.

Novius heeft het project tijdens de realisatie- en implementatiefase, van september 2012 tot april 2013, gemanaged (eerst Etienne Mommers, later Mariska Brummelman) en vervolgens aan de interne projectmanager overgedragen. Alle fases zijn conform planning, budget en kwaliteitseisen van de deliverables opgeleverd. Tot slot is er veel aandacht geschonken aan (omgevings-)communicatie en stakeholdermanagement binnen een politieke en complexe omgeving. Al met al een zeer geslaagd project.

Door: Mariska Brummelman, Business Consultant – Adviesgroep Novius