NS

klanten

NS wenste een digitale strategie voor het leveren van hoogwaardige, realtime diensten. We ontwierpen en bouwden digitale oplossingen met behulp van moderne technieken, zoals digital twin platformen, gebruikmakend van complexe event processing en edge computing.

Waterschap Rivierenland

klanten

Novius heeft de architectuur capaciteit van Waterschap Rivierenland geprofessionaliseerd en daarmee het aanpassingsvermogen vergroot. De architecten zijn nu in staat om op basis van fundamentele kennis van business en IT-architectuur projectvoering te versnellen.

Dela

klanten

Novius ontwikkelde de doelarchitectuur en begeleidde de implementatie ervan waardoor de verschillende bedrijfsfuncties optimaal op elkaar werden afgestemd en de transformatie in beheersbare stappen kon plaatsvinden.

Schiphol

klanten

In de zeer complexe omgeving van Schiphol is een integrale architectuur en ontwerp ontwikkeld en is gezorgd voor een haalbare oplossing.

Gemeente Eindhoven

Novius heeft een datastrategie en -plan ontwikkeld, met daarin het waarom, het hoe en het wat. De visie en doel-stellingen zijn vertaald in zeven verandertrajecten.

Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg ontwikkelde een nieuwe ‘excellente klantenservice’-strategie met de focus op omnichannel. Novius werd gevraagd om te helpen.

PGB Pensioendiensten

Novius heeft de bedrijfsprocessen van PGB gestandaardiseerd en alle inkomende en uitgaande correspondentie gedigitaliseerd met behoud van de flexibiliteit van de verschillende pensioenregelingen.

Univé Zuid-Nederland

klanten

In tien weken tijd heeft Univé Zuid-Nederland meer richting en sturing gecreëerd om snel toekomstbestendige keuzes te maken in de transitie naar datagedreven werken. Novius heeft hen begeleid in de ontwikkeling van een datastrategie en een uitvoerbaar actieplan waarin de belangrijkste activiteiten samenkomen.

Waterschap Rijn en IJssel

klanten

Het resultaat voor Waterschap Rijn en IJssel van dit traject is een gedragen informatiestrategie waarin de noodzakelijke investeringen benoemd zijn inclusief een opzet voor de organisatie die de transformatie gaat vormgeven.