Succesvol digitaal transformeren – een survival guide voor managers en bestuurders!

Strategische inzet van moderne informatietechnologie kan het verschil maken tussen doorslaggevend concurrentievoordeel, overleven en verliezen. Denk je dat jouw organisatie over zeg 5 jaar nog bestaat? Of word je links en rechts ingehaald door nieuwe toetreders met disruptieve businessmodellen? Je hebt het zelf in de hand, maar dan moet je wel aan de slag met digitale transformatie. Marc Beijen schreef er een boek over: Succesvol digitaal transformeren; een survival guide voor managers en bestuurders.

In zijn rol als adviseur voor de top van bedrijfsleven en overheid ziet Marc overal een grote worsteling met hoe om te gaan met digitale transformatie. Iedereen is het erover eens: organisaties uit alle sectoren staan voor enorme uitdagingen. Of het nu retail, zorg, financiële dienstverlening, vervoer of overheid betreft, overal is er sprake van radicale veranderingen. De behoeften en het gedrag van consumenten wijzigen fundamenteel. Ze eisen snellere respons, transparantie, een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en 24-uurs service. Klanten worden assertiever en minder loyaal aan leveranciers en dienstverleners. En klanten willen er zeker van zijn dat zakendoen veilig is.

Hij ziet nieuwe organisaties op de markt verschijnen met nieuwe businessmodellen, die zich vóór de oorspronkelijke dienstverlener in het contact met de klant positioneren. Ze stelen jouw klantcontact en drukken je in een leveranciersrol met marginale opbrengsten. Jouw positie van de oorspronkelijke dienstverlener is voorgoed verloren! Hoe ga je hierop inspelen?

Tegelijkertijd versnelt de technologische vooruitgang met een duizelingwekkende snelheid. Dat roept weer nieuwe vragen op. Wat geeft waarde aan klanten, medewerkers, samenleving en aandeelhouders? Wat moet je vasthouden en waar moet je afscheid van nemen? Welke kansen ga je benutten in termen van marktbenadering, businessmodellen, efficiëntieverbeteringen en technologie? Welke keuzes moet je maken?

De snelheid van veranderingen in de samenleving en technologie heeft tot gevolg dat jouw organisatie haar flexibiliteit, veerkracht en tempo drastisch moet vergroten. Een agile manier van werken draagt hier zeker aan bij maar er is meer nodig. De grootste obstakels van corporates, die al langere tijd in de markt acteren, worden gevormd door legacy-problemen. Niet alleen van verouderde systemen en technologie maar ook van bijbehorende processen, organisatie, werkwijzen, zelfs van cultuur. Hoe zorg je ervoor dat deze legacy jouw strategie niet blokkeert? Hoe creëer je overzicht en inzicht in welke maatregelen je moet nemen, welke projecten door kunnen lopen en waar je snoeihard moet ingrijpen?

In dit boek werkt Marc succesvol digitaal transformeren uit aan de hand van een fasemodel en vijf digitale doorbraken. Het fasemodel bevat drie fasen – van productfocus in de eerste fase naar klantoriëntatie in de tweede fase, gevolgd door een derde fase waarin de klant volledig centraal staat.  Hij beschrijft wat er nodig is om deze stappen te zetten – de opgenomen checklist geeft houvast bij het opstellen van een digitale strategie en het komen tot een goede routekaart om te transformeren. De digitale strategie is gebaseerd op vijf dominante thema’s, waar een digitale doorbraak nodig is:

  1. Datagedreven werken
  2. Slimme, digitale processen
  3. Briljante klantervaring
  4. Wendbare organisatie
  5. Nieuwe digitale businessmodellen

Per thema worden praktische handvaten aangereikt hoe de digitale transitie aan te pakken, te besturen en tot succesvolle uitvoering te brengen.

Zijn kernboodschap is dat organisaties aan de bak moeten om een leidende rol in hun markt te blijven spelen. Digitale innovatie is niet langer een prioriteit, het is een noodzaak. Dus vraagt het structureel aandacht van en sturing door managers en bestuurders, zij dienen te beschikken over de benodigde kennis, inzicht en daadkracht. Dit kan je niet overlaten aan specialisten in jouw organisatie of uitbesteden aan een leverancier of consultant, je moet er zelf mee aan de slag.

Veel succes met digitaal transformeren!

Look inside ↑

Auteur: 

Marc Beijen is oprichter en partner van Adviesgroep Novius, sinds eind 2020 onderdeel van Royal HaskoningDHV Digital. Hij is auteur van diverse boeken en publicaties op het gebied van strategie, business informatieplanning en informatiemanagement. Tevens is hij de grondlegger van het ‘Business Transformation Framework’, dat inmiddels door vele organisaties in bedrijfsleven en overheid als standaard wordt gebruikt voor de vertaling van de business-strategie naar de tactische veranderkalender.

Wil je meer weten of heb je vragen over dit boek? Neem dan contact met ons op door te mailen naar novius.office@rhdhv.com of te bellen naar 088-3484900.