Blog 1 van 6 – Van aansluiting IT op business processen naar IT als bron voor business innovatie

Kan jij nog een transformatie bedenken zonder dat IT hierbij gemoeid is?

Inleiding

Al jaren gebruiken veel organisaties het door Novius ontwikkelde en steeds verder vormgegeven Business Transformation Framework bij hun transformaties. Het boek ‘Business Transformatie Framework, een raamwerk voor organisatieverbetering’ gepubliceerd in 2016, levert handvaten om een businesstransformatieplan (BTP) op te stellen. In de komende blogreeks zetten wij per hoofdstuk de inhoud van het boek tegen onze praktijkervaring uit, wat zorgt voor extra vernieuwende inzichten. In deze eerste blog, die gaat over het eerste hoofdstuk van dit boek, beschrijven we de samenhang tussen IT en de business.

Samenhang en integraliteit

Het Business Transformation Framework richt zich op digitale transformaties, waarbij IT een belangrijke rol speelt. IT werd vroeger vaak als ondergeschoven kindje binnen een organisatie gezien. Nu neemt IT een steeds belangrijkere rol in binnen een organisatie, in ieder geval ondersteunend en faciliterend (vaak aangeduid als alignment), maar steeds vaker zien wij dat ook nieuwe mogelijkheden en soms zelfs andere business modellen gecreëerd worden (ook wel enablement genoemd). In het raamwerk ligt de focus op integraliteit, waarbij continu horizontale en verticale afstemming plaatsvindt. Dit is en blijft één van de belangrijkste zaken, bij elke transformatie wordt oog gehouden op de samenhang tussen de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering. Vrijwel elke verandering brengt nieuwe eisen aan informatievoorziening, applicaties en/of IT-infrastructuur met zich mee waar rekening mee gehouden moet worden in de transformatie.

IT als bron voor business innovatie

Alignment, het afstemmen van informatievoorziening en IT op dienstverlening en processen blijft uiteraard belangrijk. Maar in onze praktijk zien we dat enablement, het verbeteren of innoveren van dienstverlening of processen door de inzet van (nieuwe vormen van) IT bij veel organisaties een steeds prominentere rol inneemt. Met andere woorden: IT fungeert steeds meer als een bron voor business innovatie. Het doel daarbij is om de kwaliteit en pro-activiteit van dienstverlening, processen en besluitvorming te verhogen door inzet van deze nieuwe technologische oplossingen.

Technologieën die we in meer of mindere mate toegepast zien worden zijn predictive analyses op basis waarvan klantgedrag kan worden voorspeld, Artifical Intelligence en machine learning, inzet van 5G om meer en effectiever gebruik te kunnen maken van Internet of Things (IoT), 3D en 4D printing, Smart Workspace, Robotic Process Automation, digital twins (digitale tweeling van fysiek object of systeem) en geïntegreerde beveiliging.

Door digitalisering hebben onze klanten steeds meer toegang tot informatie en kunnen ze over veel data beschikken. Data analyse genereert waardevolle (o.a. voorspellende) informatie uit deze grote hoeveelheden data. Adequate Business Intelligence en datamanagement stelt organisaties in staat om waarde uit data te halen, in te spelen op kansen en te voldoen aan wettelijke eisen: betere sturingsinformatie, beter plannen en voorspellen, minder fouten.

Door het bouwen van modellen en gebruik te maken van algoritmes kunnen betere besluiten genomen worden op tal van toepassingsgebieden. Op deze wijze vormt IT de bron voor de innovatieve business.

Aandachtspunten

Dit gaat uiteraard niet vanzelf. Privacy en bescherming van persoonsgegevens zijn belangrijke aandachtspunten die, ondanks alle aandacht die er voor is, niet altijd goed gewaarborgd worden. Een andere uitdaging die wij zien is de agenda, prioritering en borging van innovaties: zorgen voor een gedeeld beeld, grip op samenhang en effectiviteit van de initiatieven. Tot slot is het belangrijk dat business en IT niet als gescheiden eenheden werken, maar juist gezamenlijk optrekken. De kloof die bij sommige organisaties bestaat tussen business en IT moet eerst gedicht worden.

Conclusie

Het Novius Business Transformation Framework is nog steeds dé methode om een transformatie succesvol van strategie naar executie te brengen, daar is in ruim 25 jaar niets aan veranderd. Business en IT werken daarbij nauw samen. Niet als gescheiden eenheden, maar bij voorkeur gezamenlijk optrekkend. Daar waar in het verleden de nadruk vooral lag op de aansluiting van IT op business processen zien we in toenemende mate dat IT als bron voor business innovatie gaat fungeren. Resulterend in vele nieuwe toepassingen!

Volgende blog

In onze volgende blog gaan we verder met hoofdstuk 2 van het boek, namelijk de uitleg van de vier kolommen uit het Business Transformation Framework. Hoe de kolommen zorgen voor integraliteit, maar ook nauw verbonden zijn met thema’s waar organisaties mee worstelen.

 

Etienne Lucas, principal business consultant & Jessie Schuurman, business consultant bij Adviesgroep Novius.

 


Wil jij weten of het Business Transformation Framework van toegevoegde waarde kan zijn voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op via elucas@novius.nl of jschuurman@novius.nl. Of anders via het secretariaat van Novius via 0343 – 76 00 76.


Blog: Een gezonde Datahuishouding is essentieel voor elke Datagedreven Organisatie!
Blog: Actief aan de slag met Data Stewardship

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.