Novius-raamwerk voor businessanalyse bundelt methoden en technieken

Novius heeft een raamwerk gelanceerd voor specialisten die werkzaam zijn in proces- en informatiemanagement. Dit Novius raamwerk voor businessanalyse bundelt verschillende gangbare modellen die het bureau de laatste twee decennia heeft ingezet en dient als een toolkit met methoden en technieken die businessanalisten kunnen inzetten bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Om te zorgen dat organisaties zich positief blijven ontwikkelen, is het ten eerste belangrijk om een helder beeld te hebben van de huidige stand van zaken. Hieruit kan worden geïdentificeerd wat er nodig is om verder vooruit te komen. Het is de taak van businessanalisten om vast te stellen wat de toegevoegde waarde van de verandering is. Terwijl het bij het uitvoeren van de hiervoor benodigde analyse vaak nuttig is gebruik te maken van meerdere bestaande modellen, ervaren onze adviseurs in de dagelijkse praktijk dat het combineren hiervan door businessanalisten vaak nog als lastig wordt ervaren.

Lees hier het volledige interview van Consultancy.nl met Peter Buijs, manager competence center business analyse.