Architectuur ontwikkeling

Bedrijfsarchitectuur is de discipline van samenhang en samenwerken. Onze bedrijfs- en informatiearchitecten ondersteunen organisaties bij het ontwikkelen van een optimale bedrijfsinrichting.

Binnen grote delen van de overheid en in menig bedrijf is de architectuur gebaseerd op het werk van onze adviseurs. Zij stemmen dienstverlening, processen, informatiehuishouding en moderne technologie feilloos op elkaar af. Het resultaat: lagere kosten en tevreden klanten.

Wij werken vanuit een mix van creativiteit en vakmanschap. Een open instelling helpt bij het ontwikkelen van innovatieve bedrijfsvoeringen, van oplossingen die zowel toekomstvast als flexibel zijn en daarmee snelle veranderingen als gevolg van de digitale transformatie kunnen doorstaan. Expertise stuurt dat vrije denken vervolgens in de richting van het gewenste doel. Onze architecten leveren heldere ontwerpen en leggen daarmee een basis voor verdere uitwerking via SAFE en Agile methoden. Zo combineren wij onze kennis, vaardigheden en ervaring met de inzichten en de wensen van onze klant.

Ter informatie en inspiratie kun je hieronder de recent uitgekomen Stijlgids Novius Architectuur Raamwerk en het daarbij horende Good Practices document zonder kosten downloaden. Hierin wordt een vernieuwde versie van het Novius Architectuur Raamwerk en het bijbehorende metamodel op basis van Archimate 3.0. beschreven.

Mogen wij je een spiegel voorhouden?

Hoe staat het met de professionaliteit en volwassenheid van belangrijke verandercompetenties in jouw organisatie, zoals informatiemanagement en werken met architectuur. Om dit snel te toetsen hebben we een Quickscan ontwikkeld.

Je kunt de scan in een kwartiertje invullen.

Quickscan

Binnen enkele dagen ontvang je op basis van de ingevulde gegevens een gratis rapport met bevindingen en adviezen voor mogelijke verbeteringen toegestuurd.

Opleidingen

De Novius Academy biedt een samenhangend pakket aan opleidingen. Onze opleidingen hebben een praktische insteek en zijn erop gericht om het beste naar boven te halen in de cursisten en hun organisaties.

Menu