6 tips voor de C-level agenda als gevolg van corona

Vaart houden, inspelen op de actualiteit en gericht blijven sturen

Op dit moment veroorzaakt de coronapandemie ongekende uitdagingen voor maatschappij en organisaties. De samenwerking moet razendsnel anders georganiseerd worden, logistieke ketens worden onderbroken en de dienstverlening valt gedeeltelijk of in sommige sectoren zelfs helemaal stil. Ad hoc sturing in het kader van deze impact vraagt in eerste instantie alle aandacht van management en bestuurders. Organisaties hebben behoefte aan oplossingen om operationele structuren in stand te houden. Maar ook de strategische blik vooruit is juist nu belangrijk om vaart te houden en de koers waar nodig aan te passen. Er zijn zes centrale en strategische thema’s die voor organisaties in de actuele omstandigheden belangrijk zijn om succesvol richting de toekomst te blijven sturen.

1. Herijk uw transformatie portfolio

Door de economische veranderingen is een nieuw of bijgesteld strategisch scenario nodig. Welke aanpassingen in jouw productaanbod, jouw dienstverlening en werkwijze zijn noodzakelijk? Lopende en voorgenomen projecten moeten qua scope deels worden aangepast, verminderd of juist aangevuld. Snel inspelen op en transformeren naar een nieuwe werkelijkheid. Uit een gericht en geactualiseerd business transformatie plan zal een digitaliseringsagenda in het licht van de veranderende omstandigheden ontstaan.

2. Stel versneld een digitale strategie op

De verdere digitalisering van de samenwerking is een belangrijke factor om operationeel te kunnen blijven functioneren. Organisaties zullen meer dan ooit moeten nadenken en keuzes maken over hoe digitale kanalen waarde kunnen creëren en bijdragen aan het productaanbod, de dienstverlening, ketensamenwerking en bedrijfsvoering. De crisis maakt duidelijk dat digitalisering enorm kan helpen en vaak zelfs randvoorwaardelijk is om succesvol door te blijven werken. Een uitgekiende inzet van moderne informatietechnologie kan het verschil maken tussen overleven of het onderspit delven. Naast de korte termijn focus dient ook een doorkijk te worden gemaakt naar het ‘nieuwe normaal’: welke structurele veranderingen kun je verwachten en hoe speel je daar op in?

3. Digitaliseer je bedrijfsprocessen

Digitale processen leveren een belangrijke bijdrage aan het overwinnen van de huidige uitdagingen. Ze maken meer telewerken mogelijk door eigen medewerkers, met klanten en met leveranciers. Digitalisering van processen maakt de menselijke tussenkomst minder noodzakelijk en kan leiden tot aanzienlijke en structurele kostenbesparing. Een snelle analyse van de ‘interne en externe klantreis’ in de nabije toekomst en een daarvan afgeleid herontworpen bedrijfsproces levert een solide basis voor het verdergaand digitaliseren.

4. Ontwikkel een slagvaardige klantinteractie

Digitale dienstverlening is het aangewezen alternatief voor de inzet van klassieke kanalen en bewijst nu nog duidelijker hoe klantgerichte en geïntegreerde digitale services waarde creëren. Ook verandert het gedrag van de consument en voor sommige sectoren is er zelfs geen weg terug: De doorgevoerde nieuwe werkwijze is blijvend. Organisaties die deze verschuivingen erkennen en zich erop voorbereiden zullen verder inzetten op het uitbouwen van klantgerichte digitale services. Een omnichannel benadering zal nog relevanter worden. Hier komen een herzien product- en dienstverleningsconcept, aangepaste procesinrichting en inzet van moderne ICT samen.

5. Bouw en gebruik een sterk datafundament

Met verschuivingen in de markt is een consistente datastrategie belangrijk om scenario’s te analyseren en de impact van de huidige crisis op de eigen organisatie beter te kunnen voorspellen. Integraal inzicht in de data van de relevante gebieden is de sleutel om fundamenteel de juiste keuzes te kunnen maken. Om deze inzichten aan het licht te brengen zullen organisaties processen moeten analyseren, opnieuw marktonderzoek moeten doen en alle beschikbare databronnen gebruiken. Een stabiel en overkoepelend datamanagement fundament stelt organisaties in staat om voorspellingen en analyses betrouwbaar uit te voeren en het besluitvormingsproces – ook in het kader van risicomanagement – te ondersteunen.

6. Verander op basis van een duurzame Enterprise Architectuur

Een weldoordachte Business- en IT-architectuur is noodzakelijk om een vernieuwde bedrijfsinrichting te realiseren die recht doet aan de nieuwe werkelijkheid en die flexibel mee kan bewegen met toekomstige ontwikkelingen. Bedrijfsarchitectuur zorgt voor een optimale samenhang van het product- en dienstverleningsconcept, de daarvoor benodigde bedrijfsprocessen en ondersteunende informatievoorziening. Zij legt daarmee de basis voor een haalbaar veranderportfolio en verantwoorde investeringen, op korte en lange termijn.

Gevraagd: snel te realiseren korte termijn aanpassingen, passend in een lange termijn transformatie

De coronacrisis verandert de manier waarop we samenleven en werken. De economie krijgt hoe dan ook een gevoelige dreun. Na de intelligente lockdown volgt een langere periode van de anderhalvemeter samenleving. Op dit moment doen we ervaring op met nieuwe businessmodellen, die voor een groot deel gebaseerd zijn op een optimale inzet van ICT. Wat hiervan goed bevalt, zal ook blijven. Snel bijsturen om de eerste klappen op te vangen is geboden. De kunst is om nu snel maatregelen te nemen die ook op langere termijn zorgen voor een optimale bedrijfsvoering en positieve resultaten. Dankzij onze jarenlange ervaring en bewezen aanpak, kunnen we samen met jou snel verantwoorde transformaties initiëren, ontwikkelen en begeleiden. Graag verkennen we de mogelijkheden in een (video-)gesprek. Dit kost weinig tijd en kan voor nieuwe inzichten zorgen!

Meer weten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0343-760076 of mail naar office@novius.nl.