Van strategie naar uitvoering met onze Business Transformatie aanpak

Benieuwd hoe?

Versnel je digitale transformatie

Organisatieverandering is complex, dat kunnen we bij Novius na meer dan 30 jaar ervaring met Business Transformatie onderstrepen.  

 

De meest succesvolle organisaties zijn in staat om strategie op continue basis te vertalen naar de operationele uitvoering en daarin daardoor voortdurend kunnen meebewegen met de vele ontwikkelingen in de omgeving. Stilstaan is geen optie. Elke dag moet weer worden voldaan aan de eisen en verwachtingen die de organisatie van buitenaf krijg opgelegd en moet ze haar bestaansrecht opnieuw bewijzen. Burgers, klanten en opdrachtgevers worden steeds kritischer en mondiger. Concurrentieverhoudingen tussen organisaties veranderen voortdurend en steeds meer organisaties hebben te maken met een internationale markt. Nieuwe of wijzigende wet- en regelgeving noodzaakt tot aanpassingen in de organisatie. Het zijn allemaal voorbeelden van een veranderende omgeving waarop de organisatie moet anticiperen of reageren. Waar het om gaat, is dat organisaties moeten inspelen op de continu veranderende omgeving en dat ze daarnaast ook nog mogelijkheden en kansen zien voor groei en verbetering.  

 

Om grip te krijgen op het veranderproces hebben wij een eigen methodiek ontwikkeld, gebaseerd op jarenlange ervaringen en best practices. Het Business Transformatie Raamwerk helpt jou om stapsgewijs de vertaalslag te maken van strategie naar uitvoering. Met als uitkomst een realistisch (en uit te voeren) veranderportfolio.